Welcome to bangkoktraining.com
Contact Us
Bangkoktraining we are professional

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  หน้าแรก 
  1. ขอบข่ายงานบริการ
  2. โปรแกรมการอบรม
 3. บริการจัดหาวิทยากร
      * รายชื่อวิทยากร
 4. โครงการให้คำปรึกษา 
     *  ด้านงานบุคคล
     *  ด้านเพิ่มผลผลิต
5. กิจกรรมวอล์คแรลลี่
       * พลังทีม-พลังความสำเร็จ
       * วอล์คแรลลี่เพื่อสุขภาพ
 6. กิจกรรมส่งเสริมการตลาด
      *  งาน E-Vent
     *  จัดหาดารา นางแบบ พิธีกร   
7. บริการจัดท่องเที่ยวทั่วไป
       *  ทัวร์สุขภาพ 
       * ไหว้พระ 9 วัด
 
 8. แพทย์ทางเลือกเพื่อสุขภาพ
    * เลือกสุขภาพดีกับ
      นายแพทย์เปี่ยมโชค  ชลิดาพงศ์
     * โรคภัยควรรู้
      * โภชนบำบัดเพื่อสุขภาพ
 
  9. เคล็ดลับความสวยงาม
    *    โยคะเพื่อสุขภาพและความงาม
  10. 108 ไอเดียสร้างอาชีพ
       *  โยคะสร้างอาชีพ
    ( มาเป็นครูโยคะกันเถอะ )
   
  11. โหราศาสตร์เพื่อชีวิต
       * โหวงเฮ้งสร้างชีวิต
    
 12. ผลงานที่ผ่านมา
 13. เกี่ยวกับเรา
 
บางกอกเทรนนิ่ง ให้บริการคุณอย่างมืออาชีพ 
โทร. 02-634-4200 ,081-826-8147,081-485-1319

www.bangkoktraining.com


การสัมมนาหัวข้อ”การพัฒนาบุคลิกภาพ  สร้างพลังสู่ความสำเร็จ”

หลักการและเหตุผล                             
     จากคำกล่าวที่ว่า ไก่งามเพราะขน  คนงามเพราะแต่ง เป็นคำกล่าวที่ยังนิยมและ
ใช้กันได้ดีอยู่เสมอ  ดังนั้นหนุ่ม สาว ยุคใหม่จึง ต้องให้ความสนใจในการสร้างมูลค่าเพิ่ม
เพื่อความประทับใจ แก่ผู้พบเห็นโดยการปรับปรุงบุคลิกภาพให้ดูดีตลอดเวลา
Look Good เพราะการมีบุคลิกภาพดีนั้นเป็นองค์ประกอบที่สำคัญในการ สร้างโอกาส หากบุคคลผู้ใดมีความรู้ความสามารถ แต่ขาดซึ่ง บุคลิกภาพที่ดี เหมาะสม ก็ไม่สามารถก้าวไปสู่ประตูแห่งความสำเร็จได้ ดังนั้นการมีบุคลิกภาพที่ดีสามารถ
แปลงเป็นทุนและงานได้อย่างมหาศาล
     หลักสูตรสัมมนาหัวข้อ"การพัฒนาบุคลิกภาพ–สร้างพลังสู่ความสำเร็จ"จึงเป็นหลักสูตรที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถในการเป็นผู้นำ
มีความสามารถในการครองใจคน ความสามารถในการสร้างความประทับใจ และการ
ผูกมิตรซึ่งบุคลิกภาพที่ดี ยังโน้มน้าวใจผู้อื่น ให้นิยม ชื่นชม ศรัทธา รักใคร่นับถือ และเกิดภาพลักษณ์ ที่ดีอันเป็นประโยชน์ต่อองค์กรได้

วัตถุประสงค์

    1.  เพื่อเสริมทักษะประสบการณ์ใหม่แก่บุคลากรในการที่จะพัฒนาปรับปรุงพลิกโฉม
ตัวเองให้ดูดี  เพื่อความทันสมัย พร้อมที่จะเป็นคนรุ่นใหม่แห่งอนาคต
    2.สร้างความเชื่อมั่น และความศรัทธา ต่อบุคคลภายนอกที่เข้ามาติดต่อ หรือลูกค้า
ซึ่งเป็นบุคคลสำคัญ ให้นิยมชมชอบ เชื่อมั่น เพื่อกระตุ้นพฤติกรรมการสร้างสัมพันธ์ องค์กรพร้อมสร้างภาพลักษณ์อันดี
    3.เสริมภาวะสร้างสรรค์ ในการนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ปฏิบัติ เพื่อให้เกิด ประโยชน์สูงสุดและชี้นำให้เห็นความสำคัญในคำกล่าวที่ว่า

บุคลิกต้องตา  วาจาต้องใจ  ภายในต้องเยี่ยม

   ลักษณะการบรรยาย              
บรรยายประกอบโสตทัศนูปกรณ์ พร้อมเอกสารประกอบการบรรยาย
   แนวประเด็นการบรรยาย
    
บรรยายโดยมีทั้งภาคทฤษฎี และปฏิบัติโดยได้ทั้งสาระ ความรู้ สนุก ประยุกต์ใช้ อย่างได้ผล
   ระยะเวลา   1 วัน
   หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ     
บุคลากรทุกหน่วยงาน ทั้งหญิง ชาย ในองค์กร


หัวข้อสัมมนา    การพัฒนาบุคลิกภาพ – สร้างพลังสู่ความสำเร็จ
ภาคทฤษฎี  บุคลิกภาพ สู่ภาพลักษณ์แห่งคนรุ่นใหม่

   * บุคลิกภาพดีมีชัยไปกว่าครึ่ง
เสริมราศีดูดีด้วยการแต่งกาย  การแต่งหน้า  ทรงผม ร องเท้าที่เหมาะสม มารยาทสังคม 
มารยาทที่น่าชื่นชม การบริหารกิริยา วาจา เพื่อสร้างเสน่ห์

   * บุคลิกภาพกับการพัฒนาทีมงานที่ประสบความสำเร็จทัศนคติและภาวะสร้างสรรค์สู่ความสำเร็จ สง่างาม  สง่างาน  ประสานความสำเร็จด้วย
การทำงานเป็นทีม เทคนิคฉลาดทางอารมณ์  แหลมคมทางปัญญา พัฒนาบุคลิกภาพให้สมดุล

ภาคปฏิบัติ    ปฏิบัติการเพื่อเสริมราศี ดูดี  สร้างเสน่ห
   * ฝึกปฏิบัติ  การแต่งหน้า  ทรงผมสวยงาม ตามแบบฉบับสาวทำงานที่ทันสมัย
   * ท่วงท่ากริยา  การยืน  การนั่ง  การไหว้ การเข้าพบผู้ใหญ่ 
      การสร้างความมั่นใจในที่ชุมชน
   * แบบทดสอบคุณเป็นคนมีเสน่ห์  ทันสมัย ที่ใคร ๆ ต้องการหรือไม่

 

 

บางกอก โยคะ

www.bangkokyoga.com

หลักสูตรครูโยคะ

ฝึกโยคะเพื่อสุขภาพ

บริการสอน โยคะนอกสถานที่


02-634-4200
081-826-8147
099-213-9998

คลิ๊กที่นี่
 
 

 

Bangkok Training Co.,Ltd.
Address : อาคารไอทีเอฟ ชั้น 17 เลขที่ 160/328-329 ถ.สีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ ,
ITF Building , 17 Fl , 160/328-329 Silom Rd., Suriyawong Bangrak Bangkok Thailand
Tel : 02-634-4200 ,081-826-8147 ,099-213-9998
E-mail : bangkok_ying@yahoo.co.th
Copyright : Bangkoktraining.com inc. All Rights Reserved.1998 - 2007