Welcome to bangkoktraining.com
Contact Us
Bangkoktraining we are professional

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  หน้าแรก 
  1. ขอบข่ายงานบริการ
  2. โปรแกรมการอบรม
 3. บริการจัดหาวิทยากร
      * รายชื่อวิทยากร
 4. โครงการให้คำปรึกษา 
     *  ด้านงานบุคคล
     *  ด้านเพิ่มผลผลิต
5. กิจกรรมวอล์คแรลลี่
       * พลังทีม-พลังความสำเร็จ
       * วอล์คแรลลี่เพื่อสุขภาพ
 6. กิจกรรมส่งเสริมการตลาด
      *  งาน E-Vent
     *  จัดหาดารา นางแบบ พิธีกร   
7. บริการจัดท่องเที่ยวทั่วไป
       *  ทัวร์สุขภาพ 
       * ไหว้พระ 9 วัด
 
 8. แพทย์ทางเลือกเพื่อสุขภาพ
    * เลือกสุขภาพดีกับ
      นายแพทย์เปี่ยมโชค  ชลิดาพงศ์
     * โรคภัยควรรู้
      * โภชนบำบัดเพื่อสุขภาพ
 
  9. เคล็ดลับความสวยงาม
    *    โยคะเพื่อสุขภาพและความงาม
  10. 108 ไอเดียสร้างอาชีพ
       *  โยคะสร้างอาชีพ
    ( มาเป็นครูโยคะกันเถอะ )
   
  11. โหราศาสตร์เพื่อชีวิต
       * โหวงเฮ้งสร้างชีวิต
    
 12. ผลงานที่ผ่านมา
 13. เกี่ยวกับเรา
 
บางกอกเทรนนิ่ง ให้บริการคุณอย่างมืออาชีพ 
โทร. 02-634-4200 ,081-826-8147,081-485-1319

www.bangkoktraining.com

 


ศิลปะการสร้างพลังทีม – สู่พลังความสำเร็จ

หลักการและเหตุผล                             
     องค์กรการทำงานที่ประสบความสำเร็จ ต้องอาศัยพลังทีมที่แข็งแกร่งอย่างมีประสิทธิภาพ
การทำงานเป็นทีมนอกจากจะสร้างคุณค่าให้เกิดยอดการขายความเติบโต ลดต้นทุนที่
ไม่จำเป็น ลดขั้นตอนในการทำงาน แล้ว ยังสร้างความชัดเจนในเป้าหมาย ทิศทางแห่ง
นโยบายที่เป็นไปในทางเดียวกัน  และภาพลักษณ์อันดีแก่องค์กร
     การจัดสัมมนาหลักสูตร “ศิลปะการสร้างพลังทีม - สู่พลังแห่งความสำเร็จ”
จึงเป็นหลักสูตรที่สำคัญที่จะปลุกจิตสำนึกที่ดีแก่บุคลกรให้ตระหนักถึงการทำงานเป็นทีม
เพื่อประสิทธิภาพการทำงาน และสร้างความสำเร็จ


วัตถุประสงค                        
   1.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เห็นความสำคัญในการสร้างทีมงาน เพื่อสานความ สำเร็จโดยร่วมมือ ร่วมใจ ในการสนองตอบเจตนารมณ์ของบริษัทในการพัฒนาองค์กรด้วย แนวคิดใหม่ ๆ
    2.  สร้างวัฒนธรรมอันน่าชื่นชม   จิตสำนึก  และทัศนคติที่ดีต่อองค์กร และเพื่อน ร่วมงาน
    3.  สร้างความกระตือรือร้น  พลังงานทางจิตที่สูง มีเป้าหมายใหญ่ และภาวะผู้นำ ในองค์กร
    4.  สร้างศรัทธา ความเชื่อมั่น ต่อคนภายนอก และภาพลักษณ์อันดี


หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ  :  บุคลากรในหน่วยงานทุกระดับ

แนวประเด็นการบรรยาย     
   บรรยายโดยมีทั้งภาคทฤษฎี และปฏิบัติโดยได้ทั้งสาระ ความรู้ สนุก ประยุกต์ใช้  อย่างได้ผล

หัวข้อการสัมมนา    “ศิลปะการสร้างพลังทีม - สู่พลังแห่งความสำเร็จ”

  • ความหมายของการทำงานเป็นทีม 
  • ลักษณะของ ทีมเวิร์คที่คนทำงานค้นหา   เป็นที่ปรารถนาขององค์กร
  • ประโยชน์ในการสร้างพลังทีม  และทำงานร่วมกันในองค์กรอย่างผาสุก
  • คุณลักษณะและภาวะของผู้นำทีมที่สร้างสรรค์ เพื่อประสานความสำเร็จ
  • ปรัชญาแนวคิดเพื่อพิชิตทีมเวิร์คที่ประสบผล
  • มุมมองความคิดที่แตกต่าง เพื่อสร้างจุดเปลี่ยนสู่ความสำเร็จ
  • กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
  • ระดมสมองประลองความสำเร็จในทีม
  • กิจกรรมประสานใจ  นำไปสู่ความสำเร็จ
  • แบบทดสอบการสร้างพลังทีม

 

 

 

บางกอก โยคะ

www.bangkokyoga.com

หลักสูตรครูโยคะ

ฝึกโยคะเพื่อสุขภาพ

บริการสอน โยคะนอกสถานที่


02-634-4200
081-826-8147
099-213-9998

คลิ๊กที่นี่
 
 

 

Bangkok Training Co.,Ltd.
Address : อาคารไอทีเอฟ ชั้น 17 เลขที่ 160/328-329 ถ.สีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ ,
ITF Building , 17 Fl , 160/328-329 Silom Rd., Suriyawong Bangrak Bangkok Thailand
Tel : 02-634-4200 ,081-826-8147 ,099-213-9998
E-mail : bangkok_ying@yahoo.co.th
Copyright : Bangkoktraining.com inc. All Rights Reserved.1998 - 2007