Welcome to bangkoktraining.com
Contact Us
Bangkoktraining we are professional

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  หน้าแรก 
  1. ขอบข่ายงานบริการ
  2. โปรแกรมการอบรม
 3. บริการจัดหาวิทยากร
      * รายชื่อวิทยากร
 4. โครงการให้คำปรึกษา 
     *  ด้านงานบุคคล
     *  ด้านเพิ่มผลผลิต
5. กิจกรรมวอล์คแรลลี่
       * พลังทีม-พลังความสำเร็จ
       * วอล์คแรลลี่เพื่อสุขภาพ
 6. กิจกรรมส่งเสริมการตลาด
      *  งาน E-Vent
     *  จัดหาดารา นางแบบ พิธีกร   
7. บริการจัดท่องเที่ยวทั่วไป
       *  ทัวร์สุขภาพ 
       * ไหว้พระ 9 วัด
 
 8. แพทย์ทางเลือกเพื่อสุขภาพ
    * เลือกสุขภาพดีกับ
      นายแพทย์เปี่ยมโชค  ชลิดาพงศ์
     * โรคภัยควรรู้
      * โภชนบำบัดเพื่อสุขภาพ
 
  9. เคล็ดลับความสวยงาม
    *    โยคะเพื่อสุขภาพและความงาม
  10. 108 ไอเดียสร้างอาชีพ
       *  โยคะสร้างอาชีพ
    ( มาเป็นครูโยคะกันเถอะ )
   
  11. โหราศาสตร์เพื่อชีวิต
       * โหวงเฮ้งสร้างชีวิต
    
 12. ผลงานที่ผ่านมา
 13. เกี่ยวกับเรา
 
บางกอกเทรนนิ่ง ให้บริการคุณอย่างมืออาชีพ 
โทร. 02-634-4200 ,081-826-8147,081-485-1319

www.bangkoktraining.com

สัมมนาหลักสูตร  ขายในสไตล์ที่ลูกค้าอยากซื้อ

หลักการและเหตุผล                              
      ยุคสมัยที่แปรเปลี่ยนไปในสังคมแห่งการเรียนรู้ มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่
องค์กรต้องให้ความสำคัญกับบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการขาย  และบริการ
ในการสร้างเสริมเพิ่มทักษะและความสามารถเพราะปัจจุบันคู่แข่งและ
สินค้าในตลาดการแข่งขันนับวันแต่จะมีปริมาณเพิ่มสูงขึ้น
จึงเป็นโอกาสของลูกค้าในการที่จะเลือกสินค้าคุณภาพดี  มีนวัตกรรมล้ำสมัย
พร้อมมีนโยบายการบริการหลังการขายที่ชัดเจนเพื่อประโยช์นอันสูงสุด
องค์กรสมัยใหม่ที่อยู่ในยุคแห่งการแข่งขันจึงควรหาโอกาสในการสร้างเสริม
จิตสำนึกเทคนิคการขาย ประสบการณ์ใหม่ให้ กับบุคลกรเพื่อครองใจได้ยอดขาย
จากลูกค้า พัฒนาความเติบโตของธุรกิจ

     ดังนั้นหลักสูตรอบรมหัวข้อ”ขายในสไตล์ที่ลูกค้าอยากซื้อ” จึงเป็นหลักสำคัญใน
การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ  เพื่อสร้างองค์กรให้
เจริญเติบโตรุดหน้าเหนือคู่แข่ง


วัตถุประสงค์                        
    1. เพื่อพัฒนาและกระตุ้นศักยภาพการขายของผู้เข้าสัมมนา
    2.เพื่อสร้างจิตสำนึกทัศนคติและมุมมองการขายใหม่ให้ทันต่อสถานการณ์
       ปัจจุบัน ที่เปลี่ยนแปลง ไปอย่างรวดเร็ว
   3. เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์การขาย และลูกค้าในปัจจุบัน
       พร้อมพัฒนางานบริการเพื่อความประทับใจ
   4.  เพื่อสร้างวัฒนธรรมที่ดีและความจงรักภักดีต่อองค์กร


ลักษณะการบรรยาย                
    บรรยายประกอบโสตทัศนูปกรณ์ พร้อมเอกสารประกอบการบรรยาย

แนวประเด็นการบรรยาย     
    บรรยายโดยมีทั้งภาคทฤษฎี และปฏิบัติโดยได้ทั้งสาระ ความรู้ สนุก
ประยุกต์ใช้  อย่างได้ผล


ระยะเวลา :   1 วัน

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ     
บุคลากรทางด้านการขาย   บริการ  เช่น ฝ่ายขาย, ฝ่ายการตลาด,
เคาน์เตอร์เซอร์วิส, ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์, Call Center

 

หัวข้อบรรยาย“ขายในสไตล์ที่ลูกค้าอยากซื้อ"

       ภาคทฤษฎี       3  ชั่วโมง
1.ศิลปการขายยุคใหม่      
  - กลยุทธ์การเป็นนักขายในสไตล์ ที่ลูกค้าชอบ
  - จิตวิทยาการ   เข้าถึงตัว  ถึงใจ  ขายอย่างสง่างาม
2.เทคนิควางแผนวิเคราะห์งานขาย  มีชัยมากกว่าครึ่ง
  - ความสำคัญในการสร้างความเข้าใจในพฤติกรรมลูกค้าในแบบต่าง ๆ
  - การปรับตัวของพนักงานขายให้เหมาะสมกับสไตล์ของลูกค้า
3. บริการอย่างไร ประทับใจทันที
  - การบริการด้วยใจ  นำชัยสู่ความสำเร็จ
  - เทคนิคการพูดเพื่อสร้างงานบริการที่ประทับใจ
  - การเสริมสร้างบุคลิกภาพให้สมดุลย์เพิ่มพูนภูมิปัญญา  พัฒนางานขาย

ภาคปฏิบัติ    3  ชั่วโมง

ปฏิบัติการสู่ความเป็นเลิศในการขายและบริการด้วย  HAND  HEAD  HEART

  • แบบทดสอบ คุณคือนักขายชั้นเลิศ
  • เกมส์การค้นหาความต้องการของลูกค้า  เพื่อได้มาซึ่งยอดการขาย
  • สุนทรียภาษา เพื่อพัฒนางานขาย
  • ภาษากาย   กิริยา   เพื่อนำพาความเป็นมืออาชีพ
  • เทคนิคการขายลูกค้าสุดยอดเอาใจยาก

 

 

 

 

 

บางกอก โยคะ

www.bangkokyoga.com

หลักสูตรครูโยคะ

ฝึกโยคะเพื่อสุขภาพ

บริการสอน โยคะนอกสถานที่


02-634-4200
081-826-8147
099-213-9998

คลิ๊กที่นี่
 
 

 

Bangkok Training Co.,Ltd.
Address : อาคารไอทีเอฟ ชั้น 17 เลขที่ 160/328-329 ถ.สีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ ,
ITF Building , 17 Fl , 160/328-329 Silom Rd., Suriyawong Bangrak Bangkok Thailand
Tel : 02-634-4200 ,081-826-8147 ,099-213-9998
E-mail : bangkok_ying@yahoo.co.th
Copyright : Bangkoktraining.com inc. All Rights Reserved.1998 - 2007