Welcome to bangkoktraining.com
Contact Us
Bangkoktraining we are professional

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  หน้าแรก 
  1. ขอบข่ายงานบริการ
  2. โปรแกรมการอบรม
 3. บริการจัดหาวิทยากร
      * รายชื่อวิทยากร
 4. โครงการให้คำปรึกษา 
     *  ด้านงานบุคคล
     *  ด้านเพิ่มผลผลิต
5. กิจกรรมวอล์คแรลลี่
       * พลังทีม-พลังความสำเร็จ
       * วอล์คแรลลี่เพื่อสุขภาพ
 6. กิจกรรมส่งเสริมการตลาด
      *  งาน E-Vent
     *  จัดหาดารา นางแบบ พิธีกร   
7. บริการจัดท่องเที่ยวทั่วไป
       *  ทัวร์สุขภาพ 
       * ไหว้พระ 9 วัด
 
 8. แพทย์ทางเลือกเพื่อสุขภาพ
    * เลือกสุขภาพดีกับ
      นายแพทย์เปี่ยมโชค  ชลิดาพงศ์
     * โรคภัยควรรู้
      * โภชนบำบัดเพื่อสุขภาพ
 
  9. เคล็ดลับความสวยงาม
    *    โยคะเพื่อสุขภาพและความงาม
  10. 108 ไอเดียสร้างอาชีพ
       *  โยคะสร้างอาชีพ
    ( มาเป็นครูโยคะกันเถอะ )
   
  11. โหราศาสตร์เพื่อชีวิต
       * โหวงเฮ้งสร้างชีวิต
    
 12. ผลงานที่ผ่านมา
 13. เกี่ยวกับเรา
 
บางกอกเทรนนิ่ง ให้บริการคุณอย่างมืออาชีพ 
โทร. 02-634-4200 ,081-826-8147,081-485-1319

www.bangkoktraining.com


กลยุทธ์การบริหารลูกค้าสัมพันธ์

(Customer  Relation Management)

หลักการและเหตุผล
     ปัจจุบันตลาดบริการและสินค้ามีภาวะ การแข่งขันค่อนข้างสูง องค์กรอันทันสมัยนอกจาก จะต้องผลิตสินค้าที่คุณภาพดีอย่างมีนวัตกรรม แล้วยังต้องสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า และบริการที่พิเศษเหนือคู่แข่ง  เพื่อให้เกิดลูกค้าถาวร กระตุ้นพฤติกรรมซื้อและภักดีในแบรนด์
     การสัมมนาหลักสูตร กลยุทธ์การบริหารลูกค้าสัมพันธ์  จึงเป็นส่วนสำคัญในการเสริมสร้าง มุมมองใหม่โดยใช้ลูกค้าเป็นหัวใจของการตลาด  ภายใต้การศึกษาวิจัยเพื่อให้ทราบข้อมูล ความต้องการของลูกค้า และกับการกำหนดจุดยืนทางการตลาดที่สะท้อนถึงการสนองตอบต่อ ประสบการณ์ที่ลูกค้าพึงพอใจ


วัตถุประสงค์                        
1.  เพื่อสร้างองค์ความรู้และทราบแนวคิดการสร้างตลาดขายและบริการ เพื่อครองใจลูกค้า
2.  เพื่อความสำเร็จโดยค้นหากลยุทธ์มุมมองใหม่อันหลากหลาย โดยคำนึงถึงความเป็นไปได้
     และความพึงพอใจของลูกค้า
3.  เรียนรู้เทคนิคการบริหารด้านการตลาด การสื่อสารกับลูกค้า รวมถึงสร้างดรรชนี
     ชี้วัดและประเมินผลสำเร็จในการทำตลาด
4. หาเทคนิคที่แตกต่างเหนือความคาดหมาย เพื่อให้ลูกค้าเกิดความผูกพันธ์ ภักดีใน 
    ตราสินค้าและองค์กร


ผู้เข้าร่วมสัมมนา                   
ผู้บริหาร  ฝ่ายการตลาด ผู้จัดการฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์
ผู้บริหารหน่วยงาน   Call Center


แนวประเด็นการบรรยาย     
บรรยาย  บอกเล่าประสบการณ์ พร้อมมีกรณีศึกษา

หัวข้อการสัมมนา       กลยุทธ์การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ 

  • บทบาทและความสำคัญของลูกค้าที่มีผลต่อการตลาด
  • ก ารสร้างความแตกต่างในการตลาด
  • เทคนิคการสร้างส่วนแบ่งการตลาด
  • การวิเคราะห์ความพึงพอใจ และประการสร้างประสบการณ์ใหม่ให้ลูกค้า
  • การสร้างปฏิสัมพันธ์เพื่อสร้างความภัคดีในตราสินค้า
  • บรรยากาศการขาย และการบริการที่ลูกค้าพึงพอใจ
  • เทคนิคการติดต่อ  ติดตาม และการใช้โทรศัพท์เพื่อส่งเสริมการขาย
  • การขายผ่านสื่อออนไลน์
  • การจัดกิจกรรมพิเศษ (Event Marketing)

 

 

 

 

 

บางกอก โยคะ

www.bangkokyoga.com

หลักสูตรครูโยคะ

ฝึกโยคะเพื่อสุขภาพ

บริการสอน โยคะนอกสถานที่


02-634-4200
081-826-8147
099-213-9998

คลิ๊กที่นี่
 
 

 

Bangkok Training Co.,Ltd.
Address : อาคารไอทีเอฟ ชั้น 17 เลขที่ 160/328-329 ถ.สีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ ,
ITF Building , 17 Fl , 160/328-329 Silom Rd., Suriyawong Bangrak Bangkok Thailand
Tel : 02-634-4200 ,081-826-8147 ,099-213-9998
E-mail : bangkok_ying@yahoo.co.th
Copyright : Bangkoktraining.com inc. All Rights Reserved.1998 - 2007