Welcome to bangkoktraining.com
Contact Us
Bangkoktraining we are professional

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  หน้าแรก 
  1. ขอบข่ายงานบริการ
  2. โปรแกรมการอบรม
 3. บริการจัดหาวิทยากร
      * รายชื่อวิทยากร
 4. โครงการให้คำปรึกษา 
     *  ด้านงานบุคคล
     *  ด้านเพิ่มผลผลิต
5. กิจกรรมวอล์คแรลลี่
       * พลังทีม-พลังความสำเร็จ
       * วอล์คแรลลี่เพื่อสุขภาพ
 6. กิจกรรมส่งเสริมการตลาด
      *  งาน E-Vent
     *  จัดหาดารา นางแบบ พิธีกร   
7. บริการจัดท่องเที่ยวทั่วไป
       *  ทัวร์สุขภาพ 
       * ไหว้พระ 9 วัด
 
 8. แพทย์ทางเลือกเพื่อสุขภาพ
    * เลือกสุขภาพดีกับ
      นายแพทย์เปี่ยมโชค  ชลิดาพงศ์
     * โรคภัยควรรู้
      * โภชนบำบัดเพื่อสุขภาพ
 
  9. เคล็ดลับความสวยงาม
    *    โยคะเพื่อสุขภาพและความงาม
  10. 108 ไอเดียสร้างอาชีพ
       *  โยคะสร้างอาชีพ
    ( มาเป็นครูโยคะกันเถอะ )
   
  11. โหราศาสตร์เพื่อชีวิต
       * โหวงเฮ้งสร้างชีวิต
    
 12. ผลงานที่ผ่านมา
 13. เกี่ยวกับเรา
 
บางกอกเทรนนิ่ง ให้บริการคุณอย่างมืออาชีพ 
โทร. 02-634-4200 ,081-826-8147,081-485-1319

www.bangkoktraining.com

ศาสตร์การบริหารทีมขายอย่างมืออาชีพ

หลักการและเหตุผล
     การสร้างทีมขายที่ประสบความสำเร็จ มีองค์ประกอบที่สำคัญหลายประการ
ซึ่งนอกจากสินค้าดี มีคุณภาพ การนำเสนอขายอย่างมีประสิทธิภาพแล้วผู้นำทางด้าน
การขายมีบทบาทสำคัญในการวางแผนพัฒนางานขาย  เพื่อสร้างเป้าหมายให้เป็นไปตาม ทิศทางที่ต้องการ 
     การสัมมนาหลักสูตร  “การบริหารทีมขายอย่างมีประสิทธิภาพ”เป็นส่วนสำคัญ ในการส่งเสริมทักษะสำหรับหัวหน้าทีมขายให้มีกลยุทธ์ใหม่ ๆในการช่วงชิงครองใจ ได้ลูกค้าตลอดกาล ดังนั้นหัวหน้าทีมขายที่ประสบความสำเร็จในปัจจุบันต้องม
ีการพัฒนาตนและระบบงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้รู้เท่าทันศาสตร์ ใหม่ ๆ ที่ทันสมัย


วัตถุประสงค์                        
1.   เพื่อเสริมสร้างวิสัยทัศน์  แนวคิดใหม่ ๆ ในเชิงบวกที่ทันสมัย
      เพิ่มทักษะในการนำทีมแก่ผู้นำการขาย
2.  เพื่อสร้างแรงขับเคลื่อนให้เกิดพลังสร้างสรรค์การขาย  สร้างความ
     
ความเติบโตแก่ธุรกิจ
3.   จุดประกายความคิด  ในการมองหาช่องทางการตลาดใหม่ ๆ
      เพื่อการขยายทีมงานที่มีประสิทธิภาพ
4.   เพื่อส่งเสริมให้หัวหน้าทีมขายมีจิตวิทยาในการปกครองทีม  สอนทีม
      สร้างทีมที่ปรองดองมุ่งสู่เป้าหมาย  สร้างตนให้เป็นหัวหน้าต้นแบบ ที่สง่างาน
      และสง่างาม


หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ     
     ผู้จัดการฝ่ายขาย  ผู้จัดการฝ่ายบริการ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด พนักงานขายที่กำลัง
ก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งผู้บริหารการขาย


แนวประเด็นการบรรยาย     
     บรรยายโดยมีทั้งภาคทฤษฎี และปฏิบัติโดยได้ทั้งสาระความรู้ สนุก ประยุกต์ใช้ อย่างได้ผล

หัวข้อสัมมนา    การบริหารทีมขายอย่างมีประสิทธิภาพ”

1. วิสัยทัศน์และการวางแผนบริหารทีมขายอย่างมืออาชีพ

 • คุณสมบัติและภาวะของผู้บริหารการขายยุคใหม่
 • EQ ผู้บริหารการขาย
 • การวางแผนการบริหารทีมขายอย่างมีประสิทธิภาพ
 • การบริหารเวลาสำหรับผู้บริหารการขาย
 • การควบคุมกิจกรรมของทีมงานขาย
 • การสร้างแรงบันดาลใจ เพื่อจุดประกายความสำเร็จ
 • การประเมินผลการขายอย่างมีประสิทธิภาพ
 • เทคนิคการพูดเพื่อสร้างพลังแห่งความสำเร็จ
 • การวิเคราะห์ลูกน้อง  /  ลูกค้าเพื่อพัฒนาการขาย

2. ปฏิบัติการสู่ความสำเร็จในทีมขาย

 • แบบทดสอบเพื่อขจัดข้อโต้แย้งในทีมขาย
 • สำเร็จได้ ด้วยพลังใจ  พลังทีม
 • กรณีศึกษาปัญหาการขายเพื่อ สร้างชัยสู่ความสำเร็จ

 

 

 

 

 

บางกอก โยคะ

www.bangkokyoga.com

หลักสูตรครูโยคะ

ฝึกโยคะเพื่อสุขภาพ

บริการสอน โยคะนอกสถานที่


02-634-4200
081-826-8147
099-213-9998

คลิ๊กที่นี่
 
 

 

Bangkok Training Co.,Ltd.
Address : อาคารไอทีเอฟ ชั้น 17 เลขที่ 160/328-329 ถ.สีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ ,
ITF Building , 17 Fl , 160/328-329 Silom Rd., Suriyawong Bangrak Bangkok Thailand
Tel : 02-634-4200 ,081-826-8147 ,099-213-9998
E-mail : bangkok_ying@yahoo.co.th
Copyright : Bangkoktraining.com inc. All Rights Reserved.1998 - 2007