Welcome to bangkoktraining.com
Contact Us
Bangkoktraining we are professional

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  หน้าแรก 
  1. ขอบข่ายงานบริการ
  2. โปรแกรมการอบรม
 3. บริการจัดหาวิทยากร
      * รายชื่อวิทยากร
 4. โครงการให้คำปรึกษา 
     *  ด้านงานบุคคล
     *  ด้านเพิ่มผลผลิต
5. กิจกรรมวอล์คแรลลี่
       * พลังทีม-พลังความสำเร็จ
       * วอล์คแรลลี่เพื่อสุขภาพ
 6. กิจกรรมส่งเสริมการตลาด
      *  งาน E-Vent
     *  จัดหาดารา นางแบบ พิธีกร   
7. บริการจัดท่องเที่ยวทั่วไป
       *  ทัวร์สุขภาพ 
       * ไหว้พระ 9 วัด
 
 8. แพทย์ทางเลือกเพื่อสุขภาพ
    * เลือกสุขภาพดีกับ
      นายแพทย์เปี่ยมโชค  ชลิดาพงศ์
     * โรคภัยควรรู้
      * โภชนบำบัดเพื่อสุขภาพ
 
  9. เคล็ดลับความสวยงาม
    *    โยคะเพื่อสุขภาพและความงาม
  10. 108 ไอเดียสร้างอาชีพ
       *  โยคะสร้างอาชีพ
    ( มาเป็นครูโยคะกันเถอะ )
   
  11. โหราศาสตร์เพื่อชีวิต
       * โหวงเฮ้งสร้างชีวิต
    
 12. ผลงานที่ผ่านมา
 13. เกี่ยวกับเรา
 
บางกอกเทรนนิ่ง ให้บริการคุณอย่างมืออาชีพ 
โทร. 02-634-4200 ,081-826-8147,081-485-1319

www.bangkoktraining.com


หลักสูตร อีคิว (E.Q) กับทักษะการเป็นผู้นำ

หลักการและเหตุผล

      ผู้นำ (Leader) ที่ประสบความสำเร็จเป็นที่ยอมรับ คือผู้ที่สามารถโน้มน้าว จูงใจให้บุคคล หรือกลุ่มบุคคลปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายสูงสุด และขณะเดียวกันผู้อยู่ในบังคับบัญชาเต็มใจที่ปฏิบัติตาม ด้วยความ
เชื่อมั่นชื่นชม และศรัทธาในตัวผู้นำ ดังนั้น ผู้นำที่ดีจึงต้อง เก่งงาน เก่งคน และเก่งในการพัฒนาตนเอง เพื่อให้พร้อมที่จะบริหารงานให้เป็นเลิศ
      อีคิว(E.Q) มาจากคำว่า Emotional Quotient หมายถึง ความฉลาดทางอารมณ์ ซึ่งประกอบด้วย


ความเข้าใจตนเอง 
   ทั้งในเรื่องอารมณ์ความรู้สึกและความต้องการในชีวิตของตนเอง

เข้าใจผู้อื่น        
   เข้าใจอารมณ์ความรู้สึกของผู้อื่นและสามารถปฏิบัติต่อผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม

แก้ไขปัญหาได้     
   เมื่อมีปัญหาความเครียดหรือปัญหาขัดแย้งกับผู้อื่นก็สามารถจัดการแก้ไขให้ผ่านได้
อย่างเหมาะสม

อีคิว จึงช่วยผู้นำประสบความสำเร็จในการบริหารงาน และการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข และภาคภูมิใจในตนเอง

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้ศึกษาทำความเข้าใจ ในความหมายของอีคิว อย่างชัดเจน จนยอมรับในความสำคัญของภาวะอารมณ์ที่มีผลต่อชีวิตตนเอง และผลกระทบต่อผู้อื่น
  2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้เรียนรู้คุณลักษณะของภาวะผู้นำ ที่เป็นผลจากการนำอีคิวมาปรับใช้
  3. ผู้เข้าร่วมสัมมนาจะได้ประเมินอีคิวของตนเอง ในด้านทักษะการเป็นผู้นำ การสร้างทีมงาน และในสถานะอื่นๆ

หัวข้อสัมมนา  EQ กับทักษะการเป็นผู้นำ

    * คุณลักษณะและวิธีการนำของผู้นำ
    * บุคลิกภาพของผู้นำในมิติด้านความฉลาดทางอารมณ์ (Emotional Quotient)
    * ผู้นำกับการสร้างพลังร่วมเพื่อการพัฒนาองค์กร
    * การสร้างแรงจูงใจทีมงาน เพื่อนำไปสู่เป้าหมาย
    * การพัฒนาตนเองเพื่อความเป็นเลิศในการนำ
    * อารมณ์และการจัดการกับอารมณ์
    * คิดอย่างไรให้ใจเป็นสุข
    * การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์
    * การวิเคราะห์เพื่อตระหนักรู้ความฉลาดทางอารมณ์ของตนเองและการแนะแนว
      ทางการพัฒนา

วิธีอบรม   :  บรรยาย อภิปราย ทำแบบทดสอบตนเอง และให้คำนำ
ระยะเวลาการฝึกอบรม    :   1 วัน

 

 

 

 

บางกอก โยคะ

www.bangkokyoga.com

หลักสูตรครูโยคะ

ฝึกโยคะเพื่อสุขภาพ

บริการสอน โยคะนอกสถานที่


02-634-4200
081-826-8147
099-213-9998

คลิ๊กที่นี่
 
 

 

Bangkok Training Co.,Ltd.
Address : อาคารไอทีเอฟ ชั้น 17 เลขที่ 160/328-329 ถ.สีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ ,
ITF Building , 17 Fl , 160/328-329 Silom Rd., Suriyawong Bangrak Bangkok Thailand
Tel : 02-634-4200 ,081-826-8147 ,099-213-9998
E-mail : bangkok_ying@yahoo.co.th
Copyright : Bangkoktraining.com inc. All Rights Reserved.1998 - 2007