Welcome to bangkoktraining.com
Contact Us
Bangkoktraining we are professional

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  หน้าแรก 
  1. ขอบข่ายงานบริการ
  2. โปรแกรมการอบรม
 3. บริการจัดหาวิทยากร
      * รายชื่อวิทยากร
 4. โครงการให้คำปรึกษา 
     *  ด้านงานบุคคล
     *  ด้านเพิ่มผลผลิต
5. กิจกรรมวอล์คแรลลี่
       * พลังทีม-พลังความสำเร็จ
       * วอล์คแรลลี่เพื่อสุขภาพ
 6. กิจกรรมส่งเสริมการตลาด
      *  งาน E-Vent
     *  จัดหาดารา นางแบบ พิธีกร   
7. บริการจัดท่องเที่ยวทั่วไป
       *  ทัวร์สุขภาพ 
       * ไหว้พระ 9 วัด
 
 8. แพทย์ทางเลือกเพื่อสุขภาพ
    * เลือกสุขภาพดีกับ
      นายแพทย์เปี่ยมโชค  ชลิดาพงศ์
     * โรคภัยควรรู้
      * โภชนบำบัดเพื่อสุขภาพ
 
  9. เคล็ดลับความสวยงาม
    *    โยคะเพื่อสุขภาพและความงาม
  10. 108 ไอเดียสร้างอาชีพ
       *  โยคะสร้างอาชีพ
    ( มาเป็นครูโยคะกันเถอะ )
   
  11. โหราศาสตร์เพื่อชีวิต
       * โหวงเฮ้งสร้างชีวิต
    
 12. ผลงานที่ผ่านมา
 13. เกี่ยวกับเรา
 
บางกอกเทรนนิ่ง ให้บริการคุณอย่างมืออาชีพ 
โทร. 02-634-4200 ,081-826-8147,081-485-1319

www.bangkoktraining.com

หลักสูตร ทักษะการวางแผนเพื่อตอบสนองนโยบายองค์กร

     หลักการและเหตุผล
ในโลกแห่งการแข่งขันที่ไร้พรมแดนธุรกิจจะต้องก้าวให้ทันกับสภาพการณ์ที่มี
การเปลี่ยนแปลงอย่างเร่งด่วนและตลอดเวลาการบริหารงานที่มีประสิทธิผลจึงขึ้นอยู่กับ
การที่ผู้บริหารทุกระดับตระหนักและเข้าใจบทบาทด้านการบริหาร  
ซึ่งประกอบด้วยหน้าที่หลายประการ โดยหน้าที่  ประการแรกคือการวางแผน (Planning) หากดำเนินการได้อย่างดีแล้ว ย่อมถือได้ว่า“มีชัยไปกว่าครึ่ง” อย่างไรก็ดี การดำเนินการดังกล่าว ก็ต้องอาศัยการควบคุมงานจึงเปรียบเสมือน “สองด้านของเหรียญเดียวกัน”

     วัตถุประสงค์

 • เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความเข้าใจในกระบวนการทางการบริหาร
  (Management Process) ซึ่งเป็นภาระหน้าที่สำคัญของนักบริหารทุกระดับ
 • เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้และความเข้าใจในแนวคิดเกี่ยวกับ
  การวางแผน และการควบคุมงานอย่างชัดเจน
 • เพื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เพิ่มทักษะและประสบการณ์ในวิธีการวางแผนและ
  ควบคุมงานที่มีประสิทธิผล
 • เพื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกิดการเรียนรู้โดยการแลกเปลี่ยนควมคิดเห็น
  ซึ่งกันและกัน

หลักสูตรสัมมนา ทักษะการวางแผนเพื่อตอบสนองนโยบายองค์กร

    - กระบวนการและหน้าที่ในการบริหาร (Management Process)
    - การวางแผน
    - ความหมายและความสำคัญ
    - ประเภทของแผน
    - เทคนิคของการวางแผน
    - ข้อพึงระวังในการวางแผน
    - การควบคุมงาน
    - ความหมายและความสำคัญ
    - คนกับการควบคุมงาน
    - กลยุทธ์ในการควบคุมงาน
    - ข้อพึงระวังในการควบคุมงาน


วิธีการฝึกอบรม   :  บรรยาย อภิปราย สถานการณ์ตัวอย่าง
ระยะเวลาการฝึกอบรม    :    1 วัน

 

 

 

 

บางกอก โยคะ

www.bangkokyoga.com

หลักสูตรครูโยคะ

ฝึกโยคะเพื่อสุขภาพ

บริการสอน โยคะนอกสถานที่


02-634-4200
081-826-8147
099-213-9998

คลิ๊กที่นี่
 
 

 

Bangkok Training Co.,Ltd.
Address : อาคารไอทีเอฟ ชั้น 17 เลขที่ 160/328-329 ถ.สีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ ,
ITF Building , 17 Fl , 160/328-329 Silom Rd., Suriyawong Bangrak Bangkok Thailand
Tel : 02-634-4200 ,081-826-8147 ,099-213-9998
E-mail : bangkok_ying@yahoo.co.th
Copyright : Bangkoktraining.com inc. All Rights Reserved.1998 - 2007