Welcome to bangkoktraining.com
Contact Us
Bangkoktraining we are professional

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  หน้าแรก 
  1. ขอบข่ายงานบริการ
  2. โปรแกรมการอบรม
 3. บริการจัดหาวิทยากร
      * รายชื่อวิทยากร
 4. โครงการให้คำปรึกษา 
     *  ด้านงานบุคคล
     *  ด้านเพิ่มผลผลิต
5. กิจกรรมวอล์คแรลลี่
       * พลังทีม-พลังความสำเร็จ
       * วอล์คแรลลี่เพื่อสุขภาพ
 6. กิจกรรมส่งเสริมการตลาด
      *  งาน E-Vent
     *  จัดหาดารา นางแบบ พิธีกร   
7. บริการจัดท่องเที่ยวทั่วไป
       *  ทัวร์สุขภาพ 
       * ไหว้พระ 9 วัด
 
 8. แพทย์ทางเลือกเพื่อสุขภาพ
    * เลือกสุขภาพดีกับ
      นายแพทย์เปี่ยมโชค  ชลิดาพงศ์
     * โรคภัยควรรู้
      * โภชนบำบัดเพื่อสุขภาพ
 
  9. เคล็ดลับความสวยงาม
    *    โยคะเพื่อสุขภาพและความงาม
  10. 108 ไอเดียสร้างอาชีพ
       *  โยคะสร้างอาชีพ
    ( มาเป็นครูโยคะกันเถอะ )
   
  11. โหราศาสตร์เพื่อชีวิต
       * โหวงเฮ้งสร้างชีวิต
    
 12. ผลงานที่ผ่านมา
 13. เกี่ยวกับเรา
 
บางกอกเทรนนิ่ง ให้บริการคุณอย่างมืออาชีพ 
โทร. 02-634-4200 ,081-826-8147,081-485-1319

www.bangkoktraining.com

สัมมนาหลักสูตรมัดใจลูกค้าด้วยบริการยุคใหม

หลักการและเหตุผล
    
ในยุคปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในการแข่งขันด้านบริการ
พร้อมทั้งผู้บริโภคก็มีความต้องการในการบริการที่แตกต่างและปรารถนาทางเลือก
ในด้านบริการที่ดีกว่าดังนั้นสิ่งที่จะเป็นยุทธ์ปัจจัยสำคัญในการสร้างความได้เปรียบ
เหนือคู่แข่งให้กับธุรกิจบริการนอกจากกลยุทธ์ทางการตลาดแล้ว การบริการจากพนักงาน ก็เป็นสิ่งสำคัญที่จะมัดใจลูกค้าเพื่อเพิ่มมูลค่างานบริการประสานให้เกิด
ความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า
      สัมมนาหลักสูตร”มัดใจลูกค้าด้วยตลาดบริการยุคใหม่” เป็นหลักสูตรสำคัญ ที่จะสร้างเสริมบุคลกรด้านบริการ ให้มีความพร้อมทั้งทักษะการบริการแนวคิดในการ วิเคราะห์และแก้ไขปรับปรุงการบริการ ตลอดจนเพิ่มประสบการณ์ใหม่ๆพัฒนาศักยภาพ บุคลิกภาพ ตนเอง สู่การเป็นนักบริการชั้นยอด

วัตถุประสงค                        
1.  เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาได้เปิดวิสัยทัศน์  ประสบการณ์ใหม่ ๆ ในด้านพฤติกรรม
     ที่เปลี่ยนแปลงไปของผู้บริโภคในปัจจุบันที่มีผลต่องานบริการของพนักงาน
2.  สร้างเสริมทัศนคติ และปลุกจิตสำนึกที่ดีในด้านบริการเพื่อความพึงพอใจ
     สูงสุดของลูกค้า
3.  ปรับปรุงบุคลิกภาพ   เพื่อสร้างภาพลักษณ์ องค์กร สู่ความเป็นมืออาชีพ
    ด้านบริการ

ลักษณะการบรรยาย                
บรรยายประกอบโสตทัศนูปกรณ์ พร้อมเอกสารประกอบการบรรยาย

แนวประเด็นการบรรยาย     
บรรยายโดยมีทั้งภาคทฤษฎี และปฏิบัติโดยได้ทั้งสาระ ความรู้ สนุก
ประยุกต์ใช้  อย่างได้ผล


ระยะเวลา :  1 วัน

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ      
    บุคลากรผู้ให้บริการลูกค้า  เช่น ฝ่ายต้อนรับ/ประชาสัมพันธ์    ฝ่ายขาย   ฝ่ายการตลาด
เคาน์เตอร์เซอร์วิส  ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์   Call Center

หลักสูตรสัมมนา  มัดใจลูกค้า – ด้วยบริการยุคใหม่

ภาคทฤษฎี     การสร้างทีมงานบริการที่เป็นเลิศ
    - ภาพลักษณ์นักบริการยุคใหม่(บุคลิภาพนักบริการ)
    - บทบาทและหน้าที่ของผู้ให้บริการที่ดี
    - บริการอย่างไร ประทับใจทันที
    - เทคนิควิเคราะห์ลูกค้าเพื่อพัฒนาการบริการ
    - บริการภายในเพื่อ  เสริมสร้างความประทับใจภายนอก
      (กิริยา  วาจา  มารยาท)


ภาคปฏิบัติ   workshop สู่การบริการที่เหนือความคาดหมาย

  • แบบทดสอบ คุณคือนักบริการขั้นตอนหรือไม่
  • กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างงานบริการ

 

 

 

 

 

บางกอก โยคะ

www.bangkokyoga.com

หลักสูตรครูโยคะ

ฝึกโยคะเพื่อสุขภาพ

บริการสอน โยคะนอกสถานที่


02-634-4200
081-826-8147
099-213-9998

คลิ๊กที่นี่
 
 

 

Bangkok Training Co.,Ltd.
Address : อาคารไอทีเอฟ ชั้น 17 เลขที่ 160/328-329 ถ.สีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ ,
ITF Building , 17 Fl , 160/328-329 Silom Rd., Suriyawong Bangrak Bangkok Thailand
Tel : 02-634-4200 ,081-826-8147 ,099-213-9998
E-mail : bangkok_ying@yahoo.co.th
Copyright : Bangkoktraining.com inc. All Rights Reserved.1998 - 2007