Welcome to bangkoktraining.com
Contact Us
Bangkoktraining we are professional

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  หน้าแรก 
  1. ขอบข่ายงานบริการ
  2. โปรแกรมการอบรม
 3. บริการจัดหาวิทยากร
      * รายชื่อวิทยากร
 4. โครงการให้คำปรึกษา 
     *  ด้านงานบุคคล
     *  ด้านเพิ่มผลผลิต
5. กิจกรรมวอล์คแรลลี่
       * พลังทีม-พลังความสำเร็จ
       * วอล์คแรลลี่เพื่อสุขภาพ
 6. กิจกรรมส่งเสริมการตลาด
      *  งาน E-Vent
     *  จัดหาดารา นางแบบ พิธีกร   
7. บริการจัดท่องเที่ยวทั่วไป
       *  ทัวร์สุขภาพ 
       * ไหว้พระ 9 วัด
 
 8. แพทย์ทางเลือกเพื่อสุขภาพ
    * เลือกสุขภาพดีกับ
      นายแพทย์เปี่ยมโชค  ชลิดาพงศ์
     * โรคภัยควรรู้
      * โภชนบำบัดเพื่อสุขภาพ
 
  9. เคล็ดลับความสวยงาม
    *    โยคะเพื่อสุขภาพและความงาม
  10. 108 ไอเดียสร้างอาชีพ
       *  โยคะสร้างอาชีพ
    ( มาเป็นครูโยคะกันเถอะ )
   
  11. โหราศาสตร์เพื่อชีวิต
       * โหวงเฮ้งสร้างชีวิต
    
 12. ผลงานที่ผ่านมา
 13. เกี่ยวกับเรา
 
บางกอกเทรนนิ่ง ให้บริการคุณอย่างมืออาชีพ 
โทร. 02-634-4200 ,081-826-8147,081-485-1319

www.bangkoktraining.com

ประวัติวิทยากร
สิทธิกร   อ้อยจินดา

การศึกษา

* ปริญญาตรี       สาขาจิตวิทยาและการแนะแนว      มหาวิทยาลัยศิลปากร
* ปริญญาตรี       สาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรม          มหาวิทยาลัยรามคำแหง
* ปริญญาโท       สาขาจิตวิทยาแนะแนวและการให้คำปรึกษา
                           มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ประสานมิตร

การทำงาน (ปัจจุบัน-อดีต)

* สถาบันฝึกอบรมและให้คำปรึกษาทางธุรกิจ
ตำแหน่ง   ผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนและพัฒนาหลักสูตร

* มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ตำแหน่ง    ผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา

* The  Value  System Co.Ltd.
 Position  :   Training  Manager

* บริษัท  ดีคอมพิวเตอร์ จำกัด
ตำแหน่ง    หัวหน้าแผนกฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร

* MK  Restaurant  Co.Ltd.
Position  :   Training  Supervisor

หัวข้อการบรรยาย

    การสร้างและพัฒนาทีมงาน, Walk Rally, การพัฒนาผู้นำสู่มืออาชีพ,
มนุษยสัมพันธ์กับการทำงานเป็นทีม, การบริการสร้างความประทับใจ, การพัฒนาบุคลิกภาพ,
การพูดที่ชุมชน, เทคนิคการเป็นวิทยากรฝึกอบรม, เทคนิคการนำเสนอ,
การให้คำปรึกษาลูกน้อง, การทำงานให้มีความสุขและสนุกกับงาน, การบริหารความขัดแย้ง,
การประเมินผลการปฏิบัติงาน, เทคนิคการวางแผนฝึกอบรม, เทคนิคการสอนงานแบบ O.J.T
(On the job training ), การสร้างวัฒนธรรมองค์กร, การเป็นวิทยากรกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์,
เทคนิคการนำเกมส์และเพลง, กลยุทธ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร,
การจัดทำใบพรรณาหน้าที่งาน,การบริหารงานสำหรับหัวหน้างาน  เป็นต้น

หน่วยงานบรรยาย

            หน่วยงานราชการและสถาบันการศึกษา  ได้แก่  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
มหาวิทยาลัยมหิดล, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, มหาวิทยาลัยสยาม,
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  , สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง,
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าบางมด, มหาวิทยาลัยรังสิต, มหาวิทยาลัยราชภัฎต่างๆ 
กระทรวงศึกษาธิการ, กระทรวงแรงงาน, กระทรวงการคลัง, เป็นต้น

            หน่วยงานเอกชนและรัฐวิสาหกิจ ได้แก่  องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย,
ธนาคารออมสิน, การเคหะแห่งชาติ, บริษัท ปูนซิเมนต์นครหลวง จำกัด  บริษัท โตโยต้า
(มอเตอร์) ประเทศไทย จำกัด, บริษัท รังสิต พลาซ่า จำกัด, บริษัท มั่งคงเคหะการ จำกัด,
บริษัท ยูบีซี  จำกัด, บริษัท มิตรภาพโภคภัณฑ์ จำกัด, บริษัท อิเล็กทรอลักซ์ (ประเทศไทย)
จำกัด, บริษัท  น้ำตาลมิตรผล จำกัด, บริษัทพัฒน์กล  จำกัด, บริษัท โอสถสภา จำกัด,
บริษัทในเครือวัฏจักร คลาสสิฟายด์ส จำกัด, บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด,
บริษัท สยามพาณิชย์ จำกัด,บริษัทในเครือเสนาวิลล่า กรุ๊ป จำกัด, บริษัท SITEM จำกัด,
บริษัท พี แอนด์ พี บิซิเนส จำกัด, สถาบันฝึกอบรมและสัมมนาต่างๆ  เป็นต้น

 

 

 

 

 

บางกอก โยคะ

www.bangkokyoga.com

หลักสูตรครูโยคะ

ฝึกโยคะเพื่อสุขภาพ

บริการสอน โยคะนอกสถานที่


02-634-4200
081-826-8147
099-213-9998

คลิ๊กที่นี่
 
 

 

Bangkok Training Co.,Ltd.
Address : อาคารไอทีเอฟ ชั้น 17 เลขที่ 160/328-329 ถ.สีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ ,
ITF Building , 17 Fl , 160/328-329 Silom Rd., Suriyawong Bangrak Bangkok Thailand
Tel : 02-634-4200 ,081-826-8147 ,099-213-9998
E-mail : bangkok_ying@yahoo.co.th
Copyright : Bangkoktraining.com inc. All Rights Reserved.1998 - 2007