Welcome to bangkoktraining.com
We are Profestional
   
ติดต่อเรา
  หน้าแรก 
 1. ขอบข่ายงานบริการ 
  2. โปรแกรมการอบรม
 3. บริการจัดหาวิทยากร
      * รายชื่อวิทยากร
 4. โครงการให้คำปรึกษา 
     *  ด้านงานบุคคล
     *  ด้านเพิ่มผลผลิต
   5. กิจกรรมวอล์คแรลลี่
       * พลังทีม-พลังความสำเร็จ
       * วอล์คแรลลี่เพื่อสุขภาพ
  6. กิจกรรมส่งเสริมการตลาด
      *  งาน E-Vent
     *  จัดหาดารา นางแบบ พิธีกร   
  8. บริการจัดท่องเที่ยวทั่วไป
      *  ทัวร์สุขภาพ 
       * ไหว้พระ 9 วัด
      *  ทัวร์ต่างประเทศ
 9. แพทย์ทางเลือกเพื่อสุขภาพ
    * เลือกสุขภาพดีกับ
      นายแพทย์เปี่ยมโชค  ชลิดาพงศ์
        * โรคภัยควรรู้
        * โภชนบำบัดเพื่อสุขภาพ
        * ถาม-ตอบปัญหาสุขภาพ
  10. เคล็ดลับความสวยงาม
    *    โยคะเพื่อสุขภาพและความงาม
  11. 108 ไอเดียสร้างอาชีพ
       *  โยคะสร้างอาชีพ
    ( มาเป็นครูโยคะกันเถอะ )
       *  รวยด้วยธุรกิจสปา
  12. โหราศาสตร์เพื่อชีวิต
       * โหวงเฮ้งสร้างชีวิต
      * เสริมราศีดวงดีรับปี 2551
      * ปาร์ฏิหารย์องค์จตุคามราม เทพ
       * ศาสตร์ฮวงจุ้ยสร้างความสำเร็จ
  13. ผลงานที่ผ่านมา
  14. เกี่ยวกับเรา
 

หลักสูตร ทักษะการวางแผนเพื่อตอบสนองนโยบายองค์กร

หลักการและเหตุผล
ในโลกแห่งการแข่งขันที่ไร้พรมแดนธุรกิจจะต้องก้าวให้ทันกับสภาพการณที่มีการเปลี่ยนแปลง
อย่างเร่งด่วนและตลอดเวลา การบริหารงานที่มีประสิทธิผลจึงขึ้นอยู่กับการที่ผู้บริหารทุกระดับ
ตระหนักและเข้าใจบทบาทด้านการบริหาร   ซึ่งประกอบด้วยหน้าที่หลายประการ โดยหน้าที่
ประการแรกคือการวางแผน (Planning) หากดำเนินการได้อย่างดีแล้ว ย่อมถือได้ว่า
มีชัยไปกว่าครึ่ง” อย่างไรก็ดี การดำเนินการดังกล่าวก็ต้องอาศัยการควบคุมงานจึง
เปรียบเสมือน “สองด้านของเหรียญเดียวกัน”

วัตถุประสงค์
  • เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความเข้าใจในกระบวนการทางการบริหาร
    (Management Process) ซึ่งเป็นภาระหน้าที่สำคัญของนักบริหารทุกระดับ
  • เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้และความเข้าใจในแนวคิดเกี่ยวกับการวางแผน และการควบคุมงานอย่างชัดเจน
  • เพื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เพิ่มทักษะและประสบการณ์ในวิธีการวางแผนและ
    ควบคุมงานที่มีประสิทธิผล
  • เพื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกิดการเรียนรู้โดยการแลกเปลี่ยนควมคิดเห็นซึ่งกันและกัน

หลักสูตรสัมมนา ทักษะการวางแผนเพื่อตอบสนองนโยบายองค์กร

กระบวนการและหน้าที่ในการบริหาร (Management Process)
    การวางแผน
    ความหมายและความสำคัญ
    ประเภทของแผน
    เทคนิคของการวางแผน
    ข้อพึงระวังในการวางแผน
การควบคุมงาน
    ความหมายและความสำคัญ
    คนกับการควบคุมงาน
    กลยุทธ์ในการควบคุมงาน
    ข้อพึงระวังในการควบคุมงาน


วิธีการฝึกอบรม   :  บรรยาย อภิปราย สถานการณ์ตัวอย่าง
ระยะเวลาการฝึกอบรม    :    1 วัน

 


บางกอก โยคะ
แหล่งรวมข้อมูล โยคะ
อบรม ครูโยคะู
บริการสอน โยคะ

เรียน โยคะ ฟรี!!
โทร.02-634-4200,
081-826-8147,
081-485-1319

www.bangkokyoga.com

เปิดแล้ววันนี้

หลักสูตรครูโยคะ
สร้างอาชีพ
รุ่น 8
(เดือนพฤษภาคม 2551)

สอนโดยผู้เชี่ยวชาญ
ศาสตร์-ศิลป์แห่งโยคะ
รับประกาศนียบัตร VCD คู่มือการสอน
จบแล้วมีงานรองรับทันที

* หลักสูตรครูโยคะระดับมาตราฐาน
หฐโยคะ กุณฑาลิณีโยคะ
อัษฎางคโยคะ
หลักสูตร 48 ชม. ราคา 9,900
* หลักสูตรครูโยคะขั้นสูง
ปูมโยคะ จตุรโยคะ ไจโรโยคะ
หลักสูตร 20 ชม. ราคา 8,900
คลิกที่นี่


CD โยคะ 28 ท่า เพื่อฟิต & เฟิร์ม
มีจำหนายแล้ว เพียง 100.-
ติดต่อโฆษณา
คุณเอกอุไร
โทร.081-485-1319
บริการรับทำบัญชีโดย CPA
หน่วนงานที่เกี่ยวข้อง
   
หน้าหลัก | ความงาม | มุมสุขภาพ | มุมแฟชั่น | การแต่งหน้า | ช้อปปิ้ง | เซ็กส์ | เคล็ดลับหุ่นดี | โหราศาสตร์
webboard | Q&A | Contact us
© Copyright ฺิBangkoktraining.com inc. All Rights Reserved.1998 - 2007