Welcome to bangkoktraining.com
We are Profestional
   
ติดต่อเรา
  หน้าแรก 
 1. ขอบข่ายงานบริการ 
  2. โปรแกรมการอบรม
 3. บริการจัดหาวิทยากร
      * รายชื่อวิทยากร
 4. โครงการให้คำปรึกษา 
     *  ด้านงานบุคคล
     *  ด้านเพิ่มผลผลิต
   5. กิจกรรมวอล์คแรลลี่
       * พลังทีม-พลังความสำเร็จ
       * วอล์คแรลลี่เพื่อสุขภาพ
  6. กิจกรรมส่งเสริมการตลาด
      *  งาน E-Vent
     *  จัดหาดารา นางแบบ พิธีกร   
  8. บริการจัดท่องเที่ยวทั่วไป
      *  ทัวร์สุขภาพ 
       * ไหว้พระ 9 วัด
      *  ทัวร์ต่างประเทศ
 9. แพทย์ทางเลือกเพื่อสุขภาพ
    * เลือกสุขภาพดีกับ
      นายแพทย์เปี่ยมโชค  ชลิดาพงศ์
        * โรคภัยควรรู้
        * โภชนบำบัดเพื่อสุขภาพ
        * ถาม-ตอบปัญหาสุขภาพ
  10. เคล็ดลับความสวยงาม
    *    โยคะเพื่อสุขภาพและความงาม
  11. 108 ไอเดียสร้างอาชีพ
       *  โยคะสร้างอาชีพ
    ( มาเป็นครูโยคะกันเถอะ )
       *  รวยด้วยธุรกิจสปา
  12. โหราศาสตร์เพื่อชีวิต
       * โหวงเฮ้งสร้างชีวิต
      * เสริมราศีดวงดีรับปี 2551
      * ปาร์ฏิหารย์องค์จตุคามราม เทพ
       * ศาสตร์ฮวงจุ้ยสร้างความสำเร็จ
  13. ผลงานที่ผ่านมา
  14. เกี่ยวกับเรา
 
การสัมมนาหัวข้อ”การพัฒนาบุคลิกภาพ  สร้างพลังสู่ความสำเร็จ”

หลักการและเหตุผล                             
     จากคำกล่าวที่ว่า ไก่งามเพราะขน  คนงามเพราะแต่ง เป็นคำกล่าวที่ยังนิยมและ
ใช้กันได้ดีอยู่เสมอ  ดังนั้นหนุ่ม สาว ยุคใหม่จึง ต้องให้ความสนใจในการสร้างมูลค่าเพิ่ม
เพื่อความประทับใจแก่ผู้พบเห็นโดยการปรับปรุงบุคลิกภาพให้ดูดีตลอดเวลา Look Good
เพราะการมีบุคลิกภาพดีนั้นเป็นองค์ประกอบที่สำคัญในการ สร้างโอกาส หากบุคคลผู้ใด
มีความรู้ความสามารถ แต่ขาดซึ่ง บุคลิกภาพที่ดี เหมาะสม ก็ไม่สามารถก้าวไปสู่
ประตูแห่งความสำเร็จได้  ดังนั้นการมีบุคลิกภาพที่ดีสามารถแปลงเป็นทุนและ
งานได้อย่างมหาศาล
     หลักสูตรสัมมนาหัวข้อ"การพัฒนาบุคลิกภาพ–สร้างพลังสู่ความสำเร็จ"จึงเป็นหลักสูตรที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถในการเป็นผู้นำ
มีความสามารถในการครองใจคน ความสามารถในการสร้างความประทับใจ และการผูกมิตร
ซึ่งบุคลิกภาพที่ดี ยังโน้มน้าวใจผู้อื่น ให้นิยม ชื่นชม ศรัทธา รักใคร่นับถือ และเกิดภาพลักษณ์
์ที่ดีอันเป็นประโยชน์ต่อองค์กรได้

วัตถุประสงค์                       
1.  เพื่อเสริมทักษะประสบการณ์ใหม่แก่บุคลากรในการที่จะพัฒนาปรับปรุงพลิกโฉม
ตัวเองให้ดูดี  เพื่อความทันสมัย พร้อมที่จะเป็นคนรุ่นใหม่แห่งอนาคต
2.สร้างความเชื่อมั่น และความศรัทธา ต่อบุคคลภายนอกที่เข้ามาติดต่อ หรือลูกค้า
ซึ่งเป็นบุคคลสำคัญ ให้นิยมชมชอบ เชื่อมั่น  เพื่อกระตุ้นพฤติกรรมการสร้างสัมพันธ์องค์กร
พร้อมสร้างภาพลักษณ์อันดี
3.เสริมภาวะสร้างสรรค์ ในการนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ปฏิบัติ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
และชี้นำให้เห็นความสำคัญในคำกล่าวที่ว่า
                  
บุคลิกต้องตา  วาจาต้องใจ  ภายในต้องเยี่ยม

ลักษณะการบรรยาย              
บรรยายประกอบโสตทัศนูปกรณ์ พร้อมเอกสารประกอบการบรรยาย

แนวประเด็นการบรรยาย     
บรรยายโดยมีทั้งภาคทฤษฎี และปฏิบัติโดยได้ทั้งสาระ ความรู้ สนุก ประยุกต์ใช้ อย่างได้ผล

ระยะเวลา   1 วัน

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ     
บุคลากรทุกหน่วยงาน ทั้งหญิง ชาย ในองค์กร

หัวข้อสัมมนา    การพัฒนาบุคลิกภาพ – สร้างพลังสู่ความสำเร็จ                            ภาคทฤษฎี  บุคลิกภาพ สู่ภาพลักษณ์แห่งคนรุ่นใหม่

 • บุคลิกภาพดีมีชัยไปกว่าครึ่ง

เสริมราศีดูดีด้วยการแต่งกาย  การแต่งหน้า  ทรงผม ร องเท้าที่เหมาะสม มารยาทสังคม 
มารยาทที่น่าชื่นชม การบริหารกิริยา วาจา เพื่อสร้างเสน่ห์

 • บุคลิกภาพกับการพัฒนาทีมงานที่ประสบความสำเร็จ

ทัศนคติและภาวะสร้างสรรค์สู่ความสำเร็จ สง่างาม  สง่างาน  ประสานความสำเร็จด้วย
การทำงานเป็นทีม เทคนิคฉลาดทางอารมณ์  แหลมคมทางปัญญา พัฒนาบุคลิกภาพให้สมดุล


ภาคปฏิบัติ    ปฏิบัติการเพื่อเสริมราศี ดูดี  สร้างเสน่ห์

  • ฝึกปฏิบัติ  การแต่งหน้า  ทรงผมสวยงาม ตามแบบฉบับสาวทำงานที่ทันสมัย
  • ท่วงท่ากริยา  การยืน  การนั่ง  การไหว้ การเข้าพบผู้ใหญ่ 
   การสร้างความมั่นใจในที่ชุมชน
  • แบบทดสอบคุณเป็นคนมีเสน่ห์  ทันสมัย ที่ใคร ๆ ต้องการหรือไม

 


บางกอก โยคะ
แหล่งรวมข้อมูล โยคะ
อบรม ครูโยคะู
บริการสอน โยคะ

เรียน โยคะ ฟรี!!
โทร.02-634-4200,
081-826-8147,
081-485-1319

www.bangkokyoga.com

เปิดแล้ววันนี้

หลักสูตรครูโยคะ
สร้างอาชีพ
รุ่น 8
(เดือนพฤษภาคม 2551)

สอนโดยผู้เชี่ยวชาญ
ศาสตร์-ศิลป์แห่งโยคะ
รับประกาศนียบัตร VCD คู่มือการสอน
จบแล้วมีงานรองรับทันที

* หลักสูตรครูโยคะระดับมาตราฐาน
หฐโยคะ กุณฑาลิณีโยคะ
อัษฎางคโยคะ
หลักสูตร 48 ชม. ราคา 9,900
* หลักสูตรครูโยคะขั้นสูง
ปูมโยคะ จตุรโยคะ ไจโรโยคะ
หลักสูตร 20 ชม. ราคา 8,900
คลิกที่นี่


CD โยคะ 28 ท่า เพื่อฟิต & เฟิร์ม
มีจำหนายแล้ว เพียง 100.-
ติดต่อโฆษณา
คุณเอกอุไร
โทร.081-485-1319
บริการรับทำบัญชีโดย CPA
หน่วนงานที่เกี่ยวข้อง
   
หน้าหลัก | ความงาม | มุมสุขภาพ | มุมแฟชั่น | การแต่งหน้า | ช้อปปิ้ง | เซ็กส์ | เคล็ดลับหุ่นดี | โหราศาสตร์
webboard | Q&A | Contact us
© Copyright ฺิBangkoktraining.com inc. All Rights Reserved.1998 - 2007