Welcome to bangkoktraining.com
We are Profestional
   
ติดต่อเรา
  หน้าแรก 
 1. ขอบข่ายงานบริการ 
  2. โปรแกรมการอบรม
 3. บริการจัดหาวิทยากร
      * รายชื่อวิทยากร
 4. โครงการให้คำปรึกษา 
     *  ด้านงานบุคคล
     *  ด้านเพิ่มผลผลิต
   5. กิจกรรมวอล์คแรลลี่
       * พลังทีม-พลังความสำเร็จ
       * วอล์คแรลลี่เพื่อสุขภาพ
  6. กิจกรรมส่งเสริมการตลาด
      *  งาน E-Vent
     *  จัดหาดารา นางแบบ พิธีกร   
  8. บริการจัดท่องเที่ยวทั่วไป
      *  ทัวร์สุขภาพ 
       * ไหว้พระ 9 วัด
      *  ทัวร์ต่างประเทศ
 9. แพทย์ทางเลือกเพื่อสุขภาพ
    * เลือกสุขภาพดีกับ
      นายแพทย์เปี่ยมโชค  ชลิดาพงศ์
        * โรคภัยควรรู้
        * โภชนบำบัดเพื่อสุขภาพ
        * ถาม-ตอบปัญหาสุขภาพ
  10. เคล็ดลับความสวยงาม
    *    โยคะเพื่อสุขภาพและความงาม
  11. 108 ไอเดียสร้างอาชีพ
       *  โยคะสร้างอาชีพ
    ( มาเป็นครูโยคะกันเถอะ )
       *  รวยด้วยธุรกิจสปา
  12. โหราศาสตร์เพื่อชีวิต
       * โหวงเฮ้งสร้างชีวิต
      * เสริมราศีดวงดีรับปี 2551
      * ปาร์ฏิหารย์องค์จตุคามราม เทพ
       * ศาสตร์ฮวงจุ้ยสร้างความสำเร็จ
  13. ผลงานที่ผ่านมา
  14. เกี่ยวกับเรา
 

หลักสูตร การนำเสนอออย่างสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพ

หลักการเหตุผล
      การนำเสนอ (Presentation) เป็นรูปแบบหนึ่งในการสื่อสารที่สำคัญสำหรับการนำเสนอโครงการ
การนำเสนอแนวคิด การเสนอขายสินค้า และการนำเสนอขายการให้บริการ ฯลฯ ให้บรรลุวัตถุประสงค์
ของผู้นำเสนอ เทคนิคการนำเสนอจึงเป็นหัวใจของความสำเร็จในงานหลายๆ อาชีพ
      เทคนิคการนำเสนอที่ดีนั้น มิได้ขึ้นอยู่กับวิธีการพูดเพียงอย่างเดียว แต่ยังรวมไปถึงการใช้
เครื่องมืออุปกรณ์ประกอบการนำเสนอที่ถูกต้องเหมาะสม การใช้สื่อประเภทต่างๆที่ช่วยเสริมความเข้าใจ
ความประทับใจ ตลอดจนศิลปะการใช้กิริยาท่าทาง หรือภาษากายที่สุภาพและน่าเชื่อถือประกอบด้วย


วัตถุประสงค์
 • เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ตระหนักในความสำคัญของการเรียนรู้ และฝึกฝนการนำเสนอ เพื่อความสำเร็จในการทำงาน
 • เรียนรู้จิตวิทยาในการโน้มน้าวผู้ฟัง เพื่อผลสำเร็จของการนำเสนอ
 • เพื่อฝึกฝนทักษะในการนำเสนอแบบมืออาชีพ
 • เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์กับวิทยากรผู้มีประสบการณ์สูง รวมทั้งได้เรียนรู้จากการฝึกปฏิบัติกับผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม

หลักสูตรสัมมนา  เทคนิคการนำเสนออย่างสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพ

  • ความหมาย ความสำคัญ และรูปแบบของการนำเสนอ
  • จิตวิทยาการโน้มน้าวผู้ฟัง
  • เทคนิคการนำเสนอในที่ประชุม/ในที่ชุมชน
  • การวางแผนก่อนนำเสนอ
  • วิธีการนำเสนอ
  • บุคลิกภาพของผู้นำเสนอ
  • การแก้ปัญหาในระหว่างการนำเสนอ
  • การประเมินผลภายหลังการนำเสนอ
  • การใช้สื่อเพื่อความสำเร็จในการนำเสนอ

วิธีการฝึกอบรม :  บรรยาย อภิปราย กิจกรรมกลุ่ม สาธิตและฝึกปฏิบัติ
ระยะเวลาการฝึกอบรม :  2 วัน

 


บางกอก โยคะ
แหล่งรวมข้อมูล โยคะ
อบรม ครูโยคะู
บริการสอน โยคะ

เรียน โยคะ ฟรี!!
โทร.02-634-4200,
081-826-8147,
081-485-1319

www.bangkokyoga.com

เปิดแล้ววันนี้

หลักสูตรครูโยคะ
สร้างอาชีพ
รุ่น 8
(เดือนพฤษภาคม 2551)

สอนโดยผู้เชี่ยวชาญ
ศาสตร์-ศิลป์แห่งโยคะ
รับประกาศนียบัตร VCD คู่มือการสอน
จบแล้วมีงานรองรับทันที

* หลักสูตรครูโยคะระดับมาตราฐาน
หฐโยคะ กุณฑาลิณีโยคะ
อัษฎางคโยคะ
หลักสูตร 48 ชม. ราคา 9,900
* หลักสูตรครูโยคะขั้นสูง
ปูมโยคะ จตุรโยคะ ไจโรโยคะ
หลักสูตร 20 ชม. ราคา 8,900
คลิกที่นี่


CD โยคะ 28 ท่า เพื่อฟิต & เฟิร์ม
มีจำหนายแล้ว เพียง 100.-
ติดต่อโฆษณา
คุณเอกอุไร
โทร.081-485-1319
บริการรับทำบัญชีโดย CPA
หน่วนงานที่เกี่ยวข้อง
   
หน้าหลัก | ความงาม | มุมสุขภาพ | มุมแฟชั่น | การแต่งหน้า | ช้อปปิ้ง | เซ็กส์ | เคล็ดลับหุ่นดี | โหราศาสตร์
webboard | Q&A | Contact us
© Copyright ฺิBangkoktraining.com inc. All Rights Reserved.1998 - 2007