Welcome to bangkoktraining.com
We are Profestional
   
ติดต่อเรา
  หน้าแรก 
 1. ขอบข่ายงานบริการ 
  2. โปรแกรมการอบรม
 3. บริการจัดหาวิทยากร
      * รายชื่อวิทยากร
 4. โครงการให้คำปรึกษา 
     *  ด้านงานบุคคล
     *  ด้านเพิ่มผลผลิต
   5. กิจกรรมวอล์คแรลลี่
       * พลังทีม-พลังความสำเร็จ
       * วอล์คแรลลี่เพื่อสุขภาพ
  6. กิจกรรมส่งเสริมการตลาด
      *  งาน E-Vent
     *  จัดหาดารา นางแบบ พิธีกร   
  8. บริการจัดท่องเที่ยวทั่วไป
      *  ทัวร์สุขภาพ 
       * ไหว้พระ 9 วัด
      *  ทัวร์ต่างประเทศ
 9. แพทย์ทางเลือกเพื่อสุขภาพ
    * เลือกสุขภาพดีกับ
      นายแพทย์เปี่ยมโชค  ชลิดาพงศ์
        * โรคภัยควรรู้
        * โภชนบำบัดเพื่อสุขภาพ
        * ถาม-ตอบปัญหาสุขภาพ
  10. เคล็ดลับความสวยงาม
    *    โยคะเพื่อสุขภาพและความงาม
  11. 108 ไอเดียสร้างอาชีพ
       *  โยคะสร้างอาชีพ
    ( มาเป็นครูโยคะกันเถอะ )
       *  รวยด้วยธุรกิจสปา
  12. โหราศาสตร์เพื่อชีวิต
       * โหวงเฮ้งสร้างชีวิต
      * เสริมราศีดวงดีรับปี 2551
      * ปาร์ฏิหารย์องค์จตุคามราม เทพ
       * ศาสตร์ฮวงจุ้ยสร้างความสำเร็จ
  13. ผลงานที่ผ่านมา
  14. เกี่ยวกับเรา
 

ศิลปะการสร้างพลังทีม – สู่พลังความสำเร็จ

หลักการและเหตุผล                             
     องค์กรการทำงานที่ประสบความสำเร็จ ต้องอาศัยพลังทีมที่แข็งแกร่งอย่างมีประสิทธิภาพ
การทำงานเป็นทีมนอกจากจะสร้างคุณค่าให้เกิดยอดการขายความเติบโต ลดต้นทุนที่
ไม่จำเป็น ลดขั้นตอนในการทำงาน แล้ว ยังสร้างความชัดเจนในเป้าหมาย ทิศทางแห่ง
นโยบายที่เป็นไปในทางเดียวกัน  และภาพลักษณ์อันดีแก่องค์กร
     การจัดสัมมนาหลักสูตร “ศิลปะการสร้างพลังทีม - สู่พลังแห่งความสำเร็จ”
จึงเป็นหลักสูตรที่สำคัญที่จะปลุกจิตสำนึกที่ดีแก่บุคลกรให้ตระหนักถึงการทำงานเป็นทีม
เพื่อประสิทธิภาพการทำงาน และสร้างความสำเร็จ


วัตถุประสงค์                        
1.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เห็นความสำคัญในการสร้างทีมงาน เพื่อสานความสำเร็จ
โดยร่วมมือ ร่วมใจ ในการสนองตอบเจตนารมณ์ของบริษัท ในการพัฒนาองค์กรด้วย
แนวคิดใหม่ ๆ
2.  สร้างวัฒนธรรมอันน่าชื่นชม   จิตสำนึก  และทัศนคติที่ดีต่อองค์กร และเพื่อนร่วมงาน
3.  สร้างความกระตือรือร้น  พลังงานทางจิตที่สูง มีเป้าหมายใหญ่ และภาวะผู้นำในองค์กร
4.  สร้างศรัทธา ความเชื่อมั่น ต่อคนภายนอก และภาพลักษณ์อันด


หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ     
บุคลากรในหน่วยงานทุกระดับ

แนวประเด็นการบรรยาย     
บรรยายโดยมีทั้งภาคทฤษฎี และปฏิบัติโดยได้ทั้งสาระ ความรู้ สนุก ประยุกต์ใช้  อย่างได้ผล

หัวข้อการสัมมนา    “ศิลปะการสร้างพลังทีม - สู่พลังแห่งความสำเร็จ”

  • ความหมายของการทำงานเป็นทีม 
  • ลักษณะของ ทีมเวิร์คที่คนทำงานค้นหา   เป็นที่ปรารถนาขององค์กร
  • ประโยชน์ในการสร้างพลังทีม  และทำงานร่วมกันในองค์กรอย่างผาสุก
  • คุณลักษณะและภาวะของผู้นำทีมที่สร้างสรรค์ เพื่อประสานความสำเร็จ
  • ปรัชญาแนวคิดเพื่อพิชิตทีมเวิร์คที่ประสบผล
  • มุมมองความคิดที่แตกต่าง เพื่อสร้างจุดเปลี่ยนสู่ความสำเร็จ
  • กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
  • ระดมสมองประลองความสำเร็จในทีม
  • กิจกรรมประสานใจ  นำไปสู่ความสำเร็จ
  • แบบทดสอบการสร้างพลังทีม

 


บางกอก โยคะ
แหล่งรวมข้อมูล โยคะ
อบรม ครูโยคะู
บริการสอน โยคะ

เรียน โยคะ ฟรี!!
โทร.02-634-4200,
081-826-8147,
081-485-1319

www.bangkokyoga.com

เปิดแล้ววันนี้

หลักสูตรครูโยคะ
สร้างอาชีพ
รุ่น 8
(เดือนพฤษภาคม 2551)

สอนโดยผู้เชี่ยวชาญ
ศาสตร์-ศิลป์แห่งโยคะ
รับประกาศนียบัตร VCD คู่มือการสอน
จบแล้วมีงานรองรับทันที

* หลักสูตรครูโยคะระดับมาตราฐาน
หฐโยคะ กุณฑาลิณีโยคะ
อัษฎางคโยคะ
หลักสูตร 48 ชม. ราคา 9,900
* หลักสูตรครูโยคะขั้นสูง
ปูมโยคะ จตุรโยคะ ไจโรโยคะ
หลักสูตร 20 ชม. ราคา 8,900
คลิกที่นี่


CD โยคะ 28 ท่า เพื่อฟิต & เฟิร์ม
มีจำหนายแล้ว เพียง 100.-
ติดต่อโฆษณา
คุณเอกอุไร
โทร.081-485-1319
บริการรับทำบัญชีโดย CPA
หน่วนงานที่เกี่ยวข้อง
   
หน้าหลัก | ความงาม | มุมสุขภาพ | มุมแฟชั่น | การแต่งหน้า | ช้อปปิ้ง | เซ็กส์ | เคล็ดลับหุ่นดี | โหราศาสตร์
webboard | Q&A | Contact us
© Copyright ฺิBangkoktraining.com inc. All Rights Reserved.1998 - 2007