Welcome to bangkoktraining.com
We are Profestional
   
ติดต่อเรา
  หน้าแรก 
 1. ขอบข่ายงานบริการ 
  2. โปรแกรมการอบรม
 3. บริการจัดหาวิทยากร
      * รายชื่อวิทยากร
 4. โครงการให้คำปรึกษา 
     *  ด้านงานบุคคล
     *  ด้านเพิ่มผลผลิต
   5. กิจกรรมวอล์คแรลลี่
       * พลังทีม-พลังความสำเร็จ
       * วอล์คแรลลี่เพื่อสุขภาพ
  6. กิจกรรมส่งเสริมการตลาด
      *  งาน E-Vent
     *  จัดหาดารา นางแบบ พิธีกร   
  8. บริการจัดท่องเที่ยวทั่วไป
      *  ทัวร์สุขภาพ 
       * ไหว้พระ 9 วัด
      *  ทัวร์ต่างประเทศ
 9. แพทย์ทางเลือกเพื่อสุขภาพ
    * เลือกสุขภาพดีกับ
      นายแพทย์เปี่ยมโชค  ชลิดาพงศ์
        * โรคภัยควรรู้
        * โภชนบำบัดเพื่อสุขภาพ
        * ถาม-ตอบปัญหาสุขภาพ
  10. เคล็ดลับความสวยงาม
    *    โยคะเพื่อสุขภาพและความงาม
  11. 108 ไอเดียสร้างอาชีพ
       *  โยคะสร้างอาชีพ
    ( มาเป็นครูโยคะกันเถอะ )
       *  รวยด้วยธุรกิจสปา
  12. โหราศาสตร์เพื่อชีวิต
       * โหวงเฮ้งสร้างชีวิต
      * เสริมราศีดวงดีรับปี 2551
      * ปาร์ฏิหารย์องค์จตุคามราม เทพ
       * ศาสตร์ฮวงจุ้ยสร้างความสำเร็จ
  13. ผลงานที่ผ่านมา
  14. เกี่ยวกับเรา
 

คนไทยกับการทำบุญ

เป็นของคู่กัน เพราะชาวไทยส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ

การทำบุญมีหลายรูปแบบ แต่การทำบุญที่เชื่อกันว่าจะได้รับอานิสงฆ์แห่งบุญที่ครบวงจร
คือทำบุญไหว้พระ 9 วัด เพื่อพบสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 9 มงคล

  บางกอกเทรนนิ่ง  ลึกซึ้งและเข้าใจในคนไทยชาวพุธที่ต้องการอิ่มบุญ – อิ่มใจ
จึงได้จัดทัวร์ไหว้พระ 9 วัดทุกจังหวัดของเมืองไทยขึ้น เพื่อเป็นการสืบสานศาสนา 
และนำพาท่านท่องเที่ยวเชิงธรรมะที่ได้ทั้ง ความสุขกาย  สุขใจ   ได้บุญกุศล
บริการจัดทัวร์ไหว้พระ9 วัด แบบเป็นกลุ่ม ตั้งแต่15 ท่าน หรือเป็นหมู่คณะ ในทุกจังหวัด
สนใจติดต่อ บางกอกเทรนนิ่ง โทร.02-634-4200, 081-485-1319, 081-826-81471.ไหว้พระธาตุเสริมบารมีรับปีจอ – อิ่มบุญอิ่มใจกับ

ทัวร์ธรรม – ทัวร์สุขภาพ

2วัน 1 คืน

วันแรก

พระธาตุหริภุญชัย  ขันโตกล้านนา  ชมการแสดงพื้นเมือง

ลอยโคมยี่เป็ง   ดูโหวงเฮ้งเพื่อความเฮงรับปีกุน

06.00 น.          ออกเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศวีไอพี อิ่มอร่อยกับอาหารเช้า 
เกมสนุกบนรถ โดยมัคกุเทศน์อารมณ์ดี  ดูโหวงเฮ้งเพื่อความโชคดีรับปีกุนกับหมอโทน
12.00 น.          รับประทานอาหารกลางวันแบบบุฟเฟต์ ณ โรงแรมเวียงตาก
16.00 น.          นมัสการพระธาตุหริภุญชัย  สัญลักษณ์แห่งความรุ่งเรืองใน
พระพุทธศาสนาของอานาจักรหริภุญชัย ที่สร้างอย่างวิจิตรงดงาม  ภายในวัดยังมี
พระสุวรรณเจดีย์ เจดีย์เชียงยัน เจดีย์เก่าแก่ทรงปราสาทห้ายอดและหอระฆังที่แขวน
กังสดาลใหญ่ที่ตื่นตาตื่นใจแก่นักท่องเที่ยว  พร้อมถวายผ้าป่ามหากุศล
18.00 น.          Welcome to Chiangmai ด้วยการต้อนรับในบรรยากาศอาหารค่ำ
แบบขันโตกล้านนา ชมการแสดงพื้นเมืองชาวเหนือ ลอยโคมยี่เป็งเพื่อเสริมบารมีสุขขี
เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งตลาดไนท์บาซาร์
22.00 น.          กลับสู่ที่พักพักผ่อนอย่างเปี่ยมสุข

วันที่สอง 
พระธาตุดอยสุเทพ  ดอยปุย   เวียงกุมกาม ชมหมีแพนด้า หมีโคล่า
ที่สวนสัตว์เชียงใหม่
6.00 น.             อิ่มอร่อยกับอาหารเช้าแบบบุฟเฟต์
7.00 น.             เดินทางจากที่พักมุ่งสู่ดอยสุเทพ กราบนมัสการครูบาศรีวิชัยที่เป็นที่
เคารพเลื่อมใสของชาวเชียงใหม่นมัสการพระธาตุดอยสุเทพที่มีองค์พระบรมสารีริกธาตุ
ประดิษฐานอยู่ในเจดีย์สีทองอันวิจิตรงามตระหง่านด้วยความสูงถึง 5 วา ที่จะทำให้ทุกท่าน
อิ่มใจได้กุศลกับการทำบุญในวัดเลื่องชื่อบนภูเขาสูง  พร้อมบรรยากาศธรรมชาติรอบๆ
วัดที่งดงามพร้อมทอดผ้าป่ามหากุศล
8.30 น.             เดินทางจากดอยสุเทพมุ่งสู่ดอยปุย บรรยากาศขุนเขาธรรมชาติ
ิอันงดงามอากาศบริสุทธิ์ มีจุดชมวิวถ่ายรูปด้วยชุดพื้นเมืองเข้าบรรยากาศ  ชมเรื่องราว
วิถีชีวิตชาวม้ง กับมัคกุเทศน์น้อยช่างเจรจาชาวดอยปุย อุดหนุนของฝากชาวดอย
ที่คุณภาพดีราคาประหยัด เช่น เครื่องเงินผ้าพื้นเมือง รองเท้า กระเป๋า ขนมและของฝาก
9.30น.              เดินทางสู่เวียงกุมกาม เมืองใต้พิภพแห่งราชนาจักรพญาเม็งราย
ซึ่งเป็นดินแดนที่จมลึกหลายพันปีและเพิ่งค้นพบในปี พ.ศ. 2535 เป็นอานาจักรอันเก่าแก่ที่มี
วัดวาอารามมากมายอยู่ถึง 9 วัด พร้อมกราบนมัสการพระธาตุช้างค้ำ พระธาตุวัดเจดีย์เหลี่ยม
อิ่มบุญ อิ่มใจกับศิลปวัฒนธรรมแบบล้านนา ปฏิมากรรมอันวิจิตรในการสร้างรูปแบบ
วัดที่คล้ายคลึงกับวัดในประเทศพม่า
12.00น.           พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00น.           ชมความน่ารักของหมีแพนด้า ช่วง ช่วงและหลินฮุ้ย พร้อมชมโคล่าหมี
น่ารัก 4 ศรีพี่น้องที่เพิ่งบินตรงจากออสเตรเรีย เพลิดเพลินบรรยากาศธรรมชาติ หมู่สัตว์น้อย
ใหญ่ที่สวนสัตว์เชียงใหม่
13.30น.           ช้อปปิ้ง OTOP ล้านนา ของฝากพื้นเมืองเลื่องชื่อ
14.30น.           เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ
23.00น.           ถึงกรุงเทพโดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริการนี้รวม

  1. ค่าอาหาร ที่พัก
  2. มัคกุเทศน์
  3. ค่าเข้าชมสถานที่
  4. ค่าโคมยี่เป็ง
  5. การแสดง
  6. ค่ารถโค้ชปรับอากาศวี.ไอ.พี
  7. ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงิน 100,000 บาท
 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
  • ภาษีมูลค่าเพิ่ม
  • ค่าอาหารเครื่องดื่มที่นอกเหนือจากรายการ
  • ค่าซัก รีด ค่าโทรศัพท์ในโรงแรม


2.ทัวร์จตุคามรามเทพ- ของดี 9 มงคล
เข้าพรรษามหากุศล – อภิมหามงคลจตุคามรามเทพ
สร้างบารมี นมัสการของดี 9 มงคล
ณ จังหวัดนครปฐม – อยุธยา – นนทบุรี

   กำหนดการ

6.00 น.

ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ สู่อยุธยา โดยรถโค้ชปรับอากาศ VIP
ร่วมกิจกรรมบนรถ เช่น ฟังการบรรยายธรรมโดยพระนักเทศน์
ผู้ทรงคุณวุฒิ, เกมส์ธรรมะหรรษา, รับประทานอาหารเช้าบนรถ

9.00 น.

เดินทางถึงวัดพุทธไธสวรรค์ นมัสการบูชาองค์จตุคามรามเทพ องค์สีทอง
อร่ามงามสง่า ซึ่งวัดพุทธไธสวรรค์นี้ เป็นวัดที่ถูกกล่าวขานในตำนาน
อันศักดิ์สิทธิ์ขององค์จตุคามรามเทพ ไม่แพ้วัดมหาธาตุจังหวัดนครศรีธรรมราช
พร้อมกราบนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และชมความวิจิตงดงาม

อารยธรรมอันเก่าแก่ภายในวัด

11.00 น.

วัดอุบลวนาราม นมัสการองค์พ่อจตุคามรามเทพ องค์ดำตระหง่าน และใหญ่ที่สุดในประเทศไทยพร้อมจองวัตถุมงคลจตุคามรามเทพ
รุ่นสมบัติจักรพรรดิ์
ซึ่งนอกจากองค์จตุคามรามเทพ ผู้ศักดิ์สิทธิ์แล้ว
วัดที่ยังมีหมู่เทพเจ้าอันศักดิ์สิทธิ์อีกมากมาย พร้อมร่วมถวายสังฆทาน
แด่เจ้าอาวาส บริจาคทานผู้ยากไร้

12.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 น.

วัดไร่ขิง นมัสการหลวงพ่อวัดไร่ขิง ทำบุญถวายสังฆทาน จองวัตถุมงคล
จตุคามรามเทพ  รุ่นมงคลจตุคาม ที่มีพิธียิ่งใหญ่ และปาฏิหาริย์ในวันทำพิธี

14.30 น.

วัดศีรษะทอง ไหว้ราหูขอโชคลาภ ความรุ่งเรืองด้านการค้า สะเดาะเคราะห์
เสริมบารมี  พร้อมชมความวิจิตรงดงามของพระอุโบสถ สไตล์ไทย-ลาว

15.00 น.

วัดกลางคูเวียงปิดทองฝังลูกนิมิต 9 วัด เพื่อสร้างนิมิตหมายอันดีแห่งชีวิต
พร้อมอิ่มใจกับการทำบุญครบวงจร ดื่มด่ำกับธรรมชาติ  การให้อาหารปลา
ริมน้ำท่าจีน

15.30 น.

เยี่ยมบ้านพักคนชราที่สถานอนุเคราะห์คนชราหลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์
ร่วมบริจาคสิ่งของ และร่วมกิจกรรมกับคนชรา

16.00 น.

วัดศรีมหาโพธิ์ ชมความงดงามขององค์เจ้าแม่กวนอิม ที่ใหญ่และสวยที่สุด
ในประเทศไทย พร้อมกราบนมัสการ หลวงพ่อแดงอันศักดิ์สิทธิ์ เป็นที่นับถือของ
ชาวนครปฐม

16.30 น.

วัดตากล้อง ซึ่งมีพิธีปลุกเสก องค์จตุคามรามเทพรุ่นยอดมงคล อันเข้มขลัง
เลื่องลือ  สักการะองค์เทวราชโพธิสัตว์จตุคามรามเทพ  และพระพุทธรูปศักดิ์สิทธ์ภายในวัด

17.00 น.

เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯซื้อของฝากประจำจังหวัด

19.00 น.

ถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพ
3.โปรแกรมล้างสารพิษเพื่อสุขภาพ -เสริมพลังชีวีกับราตรีหิ่งห้อยที่อัมพวา

เสริมพลังใจกายกับโปรแกรมล้างสารพิษเพื่อสุขภาพดี
เสริมพลังชีวีกับการเที่ยวชมหิ้งห้อยยามราตรีที่ล้ำน้ำอัมพวา

2วัน 1 คืน
วันแรก
นมัสการหลวงพ่อวัดบ้านแหลม  โปรแกรมล้างสารพิษเพื่อสุขภาพ อาหารแนวธรรมชาติบำบัด
ชมหิ้งห้อยช้อปปิ้งตลาดน้ำอำพวา
7.00 น.         เดินทางจากกทมมุ่งสู่ จ.สมุทรสงคราม โดยรถโค้ชปรับอากาศVIP
พร้อมรับประทานอาหารเช้าแนวธรรมชาติบำบัด เกมสนุกเพื่อสุขภาพบนรถโดย
มัคกุเทศน์อารมณ์ดี
9.00น.         กราบนมัสการหลวงพ่อวัดบ้านแหลมอันเลื่องชื่อ ทำบุญถวายสังฆทาน
เพื่อเป็นศิริมงคลแก่ชีวิต
10.00น.       ถึงสถานที่จัดกิจกรรมต้อนรับด้วยน้ำสมุนไพรประจำธาตุเจ้าเรือน/การบรรยาย
สมุนไพรน่ารู้และการดีท๊อกซ์ร่างกายด้วยวิธีธรรมชาติ
11.00น.       เต้นรำสไตล์แจ๊สแดนซ์เพื่อสุขภาพ
12.00น.       รับประทานอาหารกลางวันแนวชีวบำบัด
13.00น.       พลังจิตพิชิตโรค/นวดกดจุดคลายเครียดบำบัดโรคสร้างผิวสวยหน้าใสสุขภาพดี
14.00น.       โยคะ 28 ท่าเพื่อการฟิต&เฟิร์ม
15.00น.       พักรับประทานอาหารว่างแนวชีวบำบัด
15.30น.       ออกกำลังกายสไตล์พีราทีส
16.30น.       กิจกรรมหน้าสวย – ผิวใส ด้วยการพอกสมุนไพรสด
17.30น.       รับประทานอาหารเย็นแบบธรรมชาติบำบัด
18.30น.       ล่องเรือชมความงดงามของสองฝั่งคลองอัมพวา เยี่ยมชมวิถีชีวิตของชุมชน
ริมน้ำแบบดั่งเดิมของชาวอัมพวาณ.ตลาดน้ำยามเย็นซึ่งคราคร่ำ ด้วยของพื้นเมืองและอาหารไทย
ขนมโบราญหลากหลาย  สัมผัสความงามของแสงหิ้งห้อยระยิบระยับยามราตรีที่น่าตื่นตา
อัศจรรย์ใจ
21.00น.       พักผ่อนอย่างเปี่ยมสุขเพื่อรับอรุณวันใหม่

 

วันที่สอง
อาบแสงตะวัน ไทชิ ซี่กง ศาสตร์การออกกำลังกายสไตล์ตะวันออก
7.00น.           อาบแสงตะวัน ล้างสารพิษ  ออกำลังกายสไตล์ไทชิ ทุยหน่าเพื่อสุขภาพ
8.00น.           รับประทานอาหารเช้าแนวธรรมชาติบำบัด
9.00น.           การบรรยาย”การดูแลสุขภาพแนวธรรมชาติบำบัดเพื่อชีวิตที่ยืนยาว”
10.00น.        เต้นรำสไตล์ลาติน(ซัลซ่าร์แดนซ์)เพื่อสุขภาพ
11.00น.        การสาธิตทำอาหารแมคโครไบโอติคและอาหารไขมันต่ำเพื่อสุขภาพ
11.30น.        ออกกำลังกายแบบBurn & Tone
12.20น.        กิจกรรมอำลา
12.30น.        พักรับประทานอาหารกลางวัน
14.30น.        เก็บสัมภาระออกจากที่พักมุ่งสู่กทม. / ช้อปปิ้งของฝากพื้นเมือง
16.30น.        ถึงกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพสุขภาพดี


 


บางกอก โยคะ
แหล่งรวมข้อมูล โยคะ
อบรม ครูโยคะู
บริการสอน โยคะ

เรียน โยคะ ฟรี!!
โทร.02-634-4200,
081-826-8147,
081-485-1319

www.bangkokyoga.com

เปิดแล้ววันนี้

หลักสูตรครูโยคะ
สร้างอาชีพ
รุ่น 8
(เดือนพฤษภาคม 2551)

สอนโดยผู้เชี่ยวชาญ
ศาสตร์-ศิลป์แห่งโยคะ
รับประกาศนียบัตร VCD คู่มือการสอน
จบแล้วมีงานรองรับทันที

* หลักสูตรครูโยคะระดับมาตราฐาน
หฐโยคะ กุณฑาลิณีโยคะ
อัษฎางคโยคะ
หลักสูตร 48 ชม. ราคา 9,900
* หลักสูตรครูโยคะขั้นสูง
ปูมโยคะ จตุรโยคะ ไจโรโยคะ
หลักสูตร 20 ชม. ราคา 8,900
คลิกที่นี่


CD โยคะ 28 ท่า เพื่อฟิต & เฟิร์ม
มีจำหนายแล้ว เพียง 100.-
ติดต่อโฆษณา
คุณเอกอุไร
โทร.081-485-1319
บริการรับทำบัญชีโดย CPA
หน่วนงานที่เกี่ยวข้อง
   
หน้าหลัก | ความงาม | มุมสุขภาพ | มุมแฟชั่น | การแต่งหน้า | ช้อปปิ้ง | เซ็กส์ | เคล็ดลับหุ่นดี | โหราศาสตร์
webboard | Q&A | Contact us
© Copyright ฺิBangkoktraining.com inc. All Rights Reserved.1998 - 2007