Welcome to bangkoktraining.com
We are Profestional
   
ติดต่อเรา
  หน้าแรก 
 1. ขอบข่ายงานบริการ 
  2. โปรแกรมการอบรม
 3. บริการจัดหาวิทยากร
      * รายชื่อวิทยากร
 4. โครงการให้คำปรึกษา 
     *  ด้านงานบุคคล
     *  ด้านเพิ่มผลผลิต
   5. กิจกรรมวอล์คแรลลี่
       * พลังทีม-พลังความสำเร็จ
       * วอล์คแรลลี่เพื่อสุขภาพ
  6. กิจกรรมส่งเสริมการตลาด
      *  งาน E-Vent
     *  จัดหาดารา นางแบบ พิธีกร   
  8. บริการจัดท่องเที่ยวทั่วไป
      *  ทัวร์สุขภาพ 
       * ไหว้พระ 9 วัด
      *  ทัวร์ต่างประเทศ
 9. แพทย์ทางเลือกเพื่อสุขภาพ
    * เลือกสุขภาพดีกับ
      นายแพทย์เปี่ยมโชค  ชลิดาพงศ์
        * โรคภัยควรรู้
        * โภชนบำบัดเพื่อสุขภาพ
        * ถาม-ตอบปัญหาสุขภาพ
  10. เคล็ดลับความสวยงาม
    *    โยคะเพื่อสุขภาพและความงาม
  11. 108 ไอเดียสร้างอาชีพ
       *  โยคะสร้างอาชีพ
    ( มาเป็นครูโยคะกันเถอะ )
       *  รวยด้วยธุรกิจสปา
  12. โหราศาสตร์เพื่อชีวิต
       * โหวงเฮ้งสร้างชีวิต
      * เสริมราศีดวงดีรับปี 2551
      * ปาร์ฏิหารย์องค์จตุคามราม เทพ
       * ศาสตร์ฮวงจุ้ยสร้างความสำเร็จ
  13. ผลงานที่ผ่านมา
  14. เกี่ยวกับเรา
 

หลักสูตร การบริหารการตลาดเชิงกลยุทธ์สำหรับพนักงานขาย

หลักการเหตุผล
    การบริหารการตลาด ให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย ในยุคการเปลี่ยนแปลง
ตามกระแสโลกาภิวัฒน์เป็นการบริหารที่ต้องใช้ความพยายามเป็นอย่างยิ่ง ทั้งนี้เพราะสภาพแวดล้อม
ทางการตลาดเป็นปัจจัยหลักและมีความสำคัญต่อการตัดสินใจของผู้บริหารซึ่ง อัตราการเปลี่ยนแปลง
เป็นไปด้วยความรวดเร็วและตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นความไม่แน่นอนทางการเมือง สภาวะแวดล้อม
ทางเศรษฐกิจการเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันทางธุรกิจอย่างเสรี การเปลี่ยนแปลงวิถีการดำเนินชีวิต
ของประชาชน สังคม และวัฒนธรรมการพัฒนาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการบริหารธุรกิจ การผลิต
ซึ่งเป็นมูลเหตุของการตัดสินใจในการลงทุนที่สูงมาก
     องค์การธุรกิจที่ประสบความสำเร็จในการบริหารการตลาดนั้น มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง
พัฒนาพนักงานระดับต่างๆ ให้มีศักยภาพในการบริหารงานเชิงธุรกิจ โดยให้มีความพร้อมทาง
ด้านความรู้ความเข้าใจตลอดตลอดจนทักษะในทุกๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านการบริหารในสายงาน
ที่รับผิดชอบและบริหารธุรกิจสมัยใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การบริหารการตลาดเชิงกลยุทธ์
ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น องค์ธุรกิจที่ประสบความสำเร็จมีความจำเป็นที่จะต้องพัฒนาพนักงาน
ให้มีศักยภาพในการบริหารการตลาดและขยายเชิงรุกได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งนำไปสู่ความสำเร็จ
ตามเป้าหมายขององการในที่สุด


วัตถุประสงค์

 • เพื่อให้พนักงานขายได้เรียนรู้และเข้าใจหลักการและขั้นตอนในการบริหาร
  การตลาดเชิงกลยุทธ์
 • เพื่อให้พนักงานขายได้มีโอกาสฝึกฝนทักษะในการนำกลยุทธ์การตลาดไปใช้ในงานขาย
  ในสถานการณ์ต่างๆ
  ได้เป็นอย่างดี
 • เพื่อให้พนักงานได้มีโอกาสในการปรับปรุงและพัฒนาความรู้และกระบวนการคิด
  ในเชิงการตลาดไปใช้ในงานขายได้อย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ

  หัวข้อสัมมนา
  • แนวความคิดทางการตลาดสำหรับพนักงานขาย
  • การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจและการตลาด
  • การวิเคราะห์โอกาสการตลาดและพฤติกรรมผู้บริโภค
  • แนวคิดการกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาด

วิธีการฝึกอบรม      บรรยาย อภิปรายและศึกษากรณีตัวอย่าง

 


บางกอก โยคะ
แหล่งรวมข้อมูล โยคะ
อบรม ครูโยคะู
บริการสอน โยคะ

เรียน โยคะ ฟรี!!
โทร.02-634-4200,
081-826-8147,
081-485-1319

www.bangkokyoga.com

เปิดแล้ววันนี้

หลักสูตรครูโยคะ
สร้างอาชีพ
รุ่น 8
(เดือนพฤษภาคม 2551)

สอนโดยผู้เชี่ยวชาญ
ศาสตร์-ศิลป์แห่งโยคะ
รับประกาศนียบัตร VCD คู่มือการสอน
จบแล้วมีงานรองรับทันที

* หลักสูตรครูโยคะระดับมาตราฐาน
หฐโยคะ กุณฑาลิณีโยคะ
อัษฎางคโยคะ
หลักสูตร 48 ชม. ราคา 9,900
* หลักสูตรครูโยคะขั้นสูง
ปูมโยคะ จตุรโยคะ ไจโรโยคะ
หลักสูตร 20 ชม. ราคา 8,900
คลิกที่นี่


CD โยคะ 28 ท่า เพื่อฟิต & เฟิร์ม
มีจำหนายแล้ว เพียง 100.-
ติดต่อโฆษณา
คุณเอกอุไร
โทร.081-485-1319
บริการรับทำบัญชีโดย CPA
หน่วนงานที่เกี่ยวข้อง
   
หน้าหลัก | ความงาม | มุมสุขภาพ | มุมแฟชั่น | การแต่งหน้า | ช้อปปิ้ง | เซ็กส์ | เคล็ดลับหุ่นดี | โหราศาสตร์
webboard | Q&A | Contact us
© Copyright ฺิBangkoktraining.com inc. All Rights Reserved.1998 - 2007